Meny
Transport i en digital tidsalder Illustrasjon: Neptune Software

Publisert
19.December.2019

Transport i en digital tidsalder

I kjernen av alle virksomheter er programvare – enten det handler om tjenesteyting, telekommunikasjon eller transport.

– Transportbransjen har utvilsomt kommet langt når det gjelder innovasjon og fremtidsretting. Automatisering har tatt bransjen med storm, men ikke i alle ledd. Spesielt har bransjen en vei å gå når det gjelder oppbyggingen av og samhandlingen i verdikjeden, som ofte består av flere tusen underleverandører som hver og én skal samhandle med hverandre når delene skal produseres og leveres for å settes sammen til ett produkt, forteller Andreas Grydeland Sulejewski, administrerende direktør i Neptune Software.

Et eksempel er Volvo-konsernet, som er et av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og marin- og industrimotorer. Selskapet sysselsetter cirka 100 000 ansatte globalt, har produksjonsanlegg i 18 land og salgskontorer i mer enn 190 markeder. Faktisk består verdikjeden i Volvo Gruppen av mer enn 5000 forskjellige underleverandører.

– Selskapet har naturligvis en logostikkutfordring når det gjelder å koordinere verdikjeden, som man er avhengig av at går knirkefritt. Forsinkelser i ett ledd vil gjerne få konsekvenser for produksjonen i neste ledd, og kan medføre alvorlige forsinkelser, forteller Sulejewski.

Likevel er mange av transportselskapene organisert i siloer, som hver og én har sine egne prosesser å tenke på.

– For brukerne innebærer dette at man må forholde seg til flere ulike systemer, som kan være både tidkrevende og til tider frustrerende. I tillegg kan det være utfordrende for IT-avdelingen å håndtere alle systemene og hanskes med integreringsutfordringer der systemene kan ha ulikt kodespråk og forskjellig brukergrensesnitt, sier han.

Ta kontroll over verdikjeden din

Selv om mange av selskapene erkjenner utfordringene som silooppbyggingen medfører, stopper prosessen ofte likevel opp, fordi transportselskapene mangler den nødvendige kompetansen til å løse utfordringene.

– Et flertall av aktørene benytter i dag tradisjonelle utviklingsverktøy, som er tidkrevende å bruke, kostbart og som ikke gir kundene tilstrekkelig fleksibilitet. Oppgaven med å gyve løs på logistikkutfordringene synes umulig, og resultatet er at alt for få selskaper ber om veihjelp, og havner i grøftekanten i stedet for å være med på veien videre, sier Sulejewski.

Neptune Software introduserte low-code verktøy for Volvo Gruppen, som innebærer at selskapets ansatte (uavhengig av deres eksisterende digitale ferdigheter) ble i stand til å utvikle en applikasjon ved minimal bruk av koding. I stedet for at appen ble bygget av eksterne IT-spesialister, har altså Volvos egne ansatte tatt del i digitaliseringsprosjektet til selskapet og bidratt i utviklingen av den nye løsningen.

– Vi satt ned et team av utviklere som jobbet med hver sin silo og forsøkte å integrere mot de andre på best mulig måte. Volvos nye app kombinerer data fra flere ulike kilder, noe som hjelper selskapsledelsen med å holde oversikt over hele verdikjeden, forteller Sulejewski.

I den nye appen kan Volvo følge alle stegene i produksjonsprosessen – alt fra hvor mange deler som er bestilt og når de vil bli levert, til hvilken lastebil som vil levere delene, og på hvilken dock.

– Løsningen gjør at Volvo er i stand til å ta høyde for de mest kritiske aspektene i verdikjeden. Systemet logger både vedllikeholdsordre og forsinkelser, slik at man kan gjøre nødvendige tilpasninger underveis i produksjonsprosessen, sier Sulejewski.

Resultatet er at Volvo har fått et digitalt verktøy som gir bedre oversikt, sørger for sømløs drift, og gir større rom for planlegging.

– Enkelt forklart handler det om å holde effektivitetsnivået oppe ved å sørge for riktig informasjon til riktig tid. Med mange tusen underleverandører kan dette være krevende, men ved hjelp av nye digitale verktøy er det faktisk mulig, avslutter Sulejewski.