Meny
Transport-Norge samles for å stake ut kursen videre Trafikk-Norge kommer sammen for å stake ut kursen videre med tanke på å løse utfordringene i bransjen. Foto: ©Sune Eriksen/Tinagent

Publisert
29.November.2022

Transport-Norge samles for å stake ut kursen videre

29. – 30. november samles rundt 40 mennesker fra transport-bransjen for å sammen stake ut kursen videre. Et smart transportsystem bygger på data, derfor er et enda tettere datasamarbeid i sektoren avgjørende.

Entur, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Bane NOR, Kystverket, Avinor, Nye Veier, Kolumbus, Go Ahead, Ruter, Vy og Norske Tog er blant selskapene som er representert når transport-Norge kommer sammen i to dager.

Sammen skal selskapene se på hvordan vi kan jobbe enda tettere for å finne løsninger på utfordringer i bransjen. Det kan for eksempel dreie seg om løsninger for bedre flyt i trafikken, mer treffsikker reiseinformasjon, målrettet vedlikeholdsinnsats og bedre investeringer for både selskaper og staten.

På samlingens andre dag vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, administrerende direktør i Vegvesenet, Ingrid Dahl Hovland, og administrerende direktør i Entur, Christel Borge, holde innlegg for casedeltagerne om nettopp verdien av å dele data.

Hver dag genereres det store mengder data. For å sørge for at denne dataen blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte, har Entur fått i oppgave å koordinere deling av data mellom de største statlige transporselskapene. Denne oppgaven var blant budsjettvinnerne da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram. Det ble foreslått en dobling av midlene til dette arbeidet, nærmere bestemt fra 15 millioner til 30,4 millioner kroner.

Fakta:

Les mer om bevilgningen her: Regjeringa investerer i digitale løysingar og infrastruktur i samferdselssektoren

Program 29.11:

08.45 – 11.00:

Intro. Caser og praktisk.

Startulaps og Startups

Martin Schütt: Innovasjonsmyter

Tips: Hvordan jobbe med casene

11.00 – 17.00:

Case: Problemdefinisjon og innsikt

Program 30.11:

09.00 – 10.00

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør, Statens vegvesen

Christel Borge, administrerende direktør, Entur

Tips: Pitch og løsning

10.00 – 15.00

Case: Løsning og presentasjon

15.00 – 17.00

Presentasjoner

Kåring

Dato for caseløsingen: 29.11 og 30.11

Klokkeslett: 09.00 – 17.00 begge dager. Statsråden er til stede 30.11 fra klokken 09.00.

Sted: Toppsenteret i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern, Oslo.