Meny
Transportarbeidet øker fortsatt Foto: NLF

Publisert
07.August.2018

Transportarbeidet øker fortsatt

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2018. Det er 4,5 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.

Transportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 3,5 prosent siden 1. kvartal 2017, viser statistikken over godstransport. I samme periode gikk transportarbeidet i utlandet opp med 13,0 prosent. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte fra 77,8 til 83,1 kilometer i 1. kvartal i år.

Mindre godstransport innenlands

I 1. kvartal 2018 transporterte norske lastebiler 55,8 millioner tonn gods innenlands, 3,0 prosent mindre enn ett år tidligere. Transportmengden i forbindelse med eksport og import var tilnærmet uendret i perioden, tilsvarende 1,2 millioner tonn. Innenlands var det særlig massetransportene som bidro til nedgangen i transportmengden, med en reduksjon på 4,6 prosent fra samme kvartal året før. Når man skal vurdere tallene, er det viktig å ta hensyn til at påsken i år var i 1. kvartal mot 2. kvartal i fjor.

Nasjonal transport totalt dominerende

Av den totale transporterte mengden med norske lastebiler i 1. kvartal i år ble hele 98 prosent fraktet innenlands. Turene til og fra utlandet er i gjennomsnitt lengre enn turene innenlands. Følgelig utgjør det innenlandske transportarbeidet en mindre andel av totalen enn transportert mengde. 87,8 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal 2018.

Mer tomkjøring

Andelen kjørte kilometer uten last innenlands økte fra 28,2 til 29,7 prosent fra 1. kvartal 2017 til tilsvarende kvartal i år. For godsbiler i utenlandskjøring gikk tomkjøringsprosenten ned fra 24,1 til 18,3 i samme periode.