Meny
Transportfirma tjener på god sikkerhetskultur

Publisert
25.January.2019

Transportfirma tjener på god sikkerhetskultur

– Vi har ikke hatt en utforkjøring siden 2005 og har gjort bedriften konkurransedyktig med å fokusere på skader, kjøreadferd og drivstofforbruk.Det sier sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika i SR-Group som har vært en pådriver for god sikkerhetskultur i mange år. Han har god bruk for tidligere erfaring som sjåfør og arbeid med farlig gods.

Det sier sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika i SR-Group som har vært en pådriver for god sikkerhetskultur i mange år. Han har god bruk for tidligere erfaring som sjåfør og arbeid med farlig gods.

– I denne bransjen dreier alt seg om kroner og øre. Mange tar seg ikke råd til å jobbe med sikkerhetskultur, men vi har vist at dette lønner seg. Men det tok flere år før ledelsen innså dette, sier Vika.

SR-Group har til enhver tid rundt 100 semitrailere underveis rundt om i landet, og 90 prosent av kundene er i oljebransjen.

I tillegg til god opplæring av egne og innleide sjåfører, har de gode avtaler med befraktere og oppdragsgivere.

Vi har avtalt at sikkerhet går foran alt: Ingen skal kjøre over evne for å rekke ei ferje eller kjøre når en er sliten

Endrer holdninger

– I 2005 hadde vi tre sjåfører kjørte som av vegen på glatt føre, heldigvis uten at noen ble skadd. Etter dette begynte vi å se på utrustning på bilen og startet opplæring av sjåfører og innførte flere krav til disse.

Vika er opptatt av at sjåførene får forståelse for hva som øker risikoen og jobber med å endre holdninger.

– Alle sjåfører som har uhell har en samtale om hvorfor det skjedde og hvordan det kunne blitt unngått.

Godtar begrunnet forsinkelse

For at SR-Group skal bli godkjent som leverandør til Shell og Schlumberger, må de beskrive reiserutene nøye. Rutene inneholder info om alt fra smale veger til undersjøiske tunneler og hensyn som må tas hvis det er mørkt eller glatt.

Ruteplaner er lagt opp med så god tid at det stort sett gjennomføres. Men hvis en sjåfør ikke holder planen, skal han varsle kunden i god tid og begrunne forsinkelsen.

– Vi har avtalt at sikkerhet går foran alt: Ingen skal kjøre over evne for å rekke ei ferje eller kjøre når en er sliten. Rundt om i landet er det mange sjåfører som har tidsruter som utgangspunktet ikke går og som kjører på for ikke å tape penger. Flere burde tenke som Shell og Schlumberger, sier Vika.

Vil ikke ha prating i mobil med headset

Da SR-Group for et par år siden avdekket at mobilbruk bidro til hendelser, tok de grep. Noen glemte blant annet å svinge av på riktig sted fordi de snakket i mobilen.

– Bruk av mobiltelefon under kjøring gir økt risiko, og her må det jobbes med holdninger slik at ikke sjåføren prater i mobilen under kjøring, fordi sjåføren skal ha oppmerksomheten på veien. Et lite øyeblikk på skjermen kan få store konsekvenser. Da vi oppfordret sjåførene til å ikke snakke i mobil, selv med headset, var sjåførene imot dette. Men etter hvert har de nå fått forståelse for at det er viktig at all oppmerksomhet må være rundt det som skjer på veien. Vi er ikke i mål med dette ennå, men har fokus på dette på våre sjåførmøter og ellers.

– Shell og Schlumberger har totalforbud mot mobiltelefon når vi kjører for dem. Vi har ikke innført dette for alle vi kjører for, men jobber med å endre holdninger, sier Vika.

Drivstoffdiett

SR-Group har også jobbet med fokus på drivstoffbruk siden 2015.

– Dette er en «slankekur» over tid. Da målingen startet i 2016 var snittforbruket 4,8 og SRG satte da et mål hvor snittet skal være maks 4,5 liter på mila. Sjåfører er satt sammen i mindre grupper som setter egne mål for bruk av drivstoff og tiltak for hvordan dette kan nås, og det fokuseres på kjørestil og tomgang. Hvis gruppa ønsker hjelp, får de tilbud om coaching med instruktør vi benytter til etterutdanning av Yrkessjåfører (ysk). Nå er snittbruken 4,42 liter på mila, sier Vika fornøyd.

SRG er medlem av NLF og med i Fair transport og På riktig side.

– Ansattes engasjement viktig

– Sikker kjøring kan også redusere drivstoffbruken og kostnadene i forbindelse med materielle skader ved ulykker. Som SR Group viser, er ledere og ansattes engasjement for trafikksikkerhet viktig. Da er det lettere å følge opp bruk av mobiltelefon, fart, kjørestil og beltebruk. I tillegg er det viktig med arbeidsrelaterte faktorer ved organisering av transporten. Her er bedrifter som frakter farlig gods spesielt flinke med ruteplaner som viser at sikkerheten går foran alt. Når slike ting er på plass har bedriften et godt system for sikkerhetsledelse. Det sier Marianne Stølan Rostoft som har ledet BEST-programmet i Statens vegvesen.

Vil samarbeide om sikkerhetsstyring

Statens vegvesen ønsker å jobbe mer med bransjen for å etablere lignende system for sikkerhetsstyring.

– Undersøkelser har vist at godstransport på veg øker, og sjøl om trafikkulykker i samfunnet generelt viser en nedgang, er ulykker med tungtransport fortsatt mange, sier Rostoft.