Meny
Transportnæringen krever krisepakke i møte med dieselsjokk Foto: NLF

Publisert
10.March.2022

Transportnæringen krever krisepakke i møte med dieselsjokk

– En rekke internasjonale forhold, først og fremst Russlands aggresjonskrig mot Ukraina, har ført til en ukontrollert stigning i olje-, og dermed dieselprisene. – Så langt har dieselprisen økt med 32,9 % siden 1. januar. Dette er nok bare starten, og vi frykter et konkursras blant norske transportbedrifter, sier administrerende direktør i NLF Geir A. Mo.

Nå krever Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) i et felles brev til finansministeren at regjeringen leverer strakstiltak.

Frykter konkurser

Listepriser innhentet fra Cirkle K viser at dieselprisen har økt med 32,9%fra 1. januar. Det spås videre en dobling i oljeprisen de neste månedene – noe som vil medføre en ytterligere økning i prisene. Utgiftene til bedriftene øker nå så raskt, at de ikke har sjans til å øke prisene for tjenestene raskt nok. Prisøkningen spiser opp marginene.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, forteller at smertegrensen for norske lastebileiere er nådd for lengst, og at det nå haster med kraftfulle tiltak som møter krisen.

– Situasjonen for norske transportbedrifter blir mer kritisk for hver dag. Vi har medlemsbedrifter som nå ikke vet om de vil kunne betale neste dieselregning, og som frykter konkurs. Det er derfor avgjørende at regjeringen kommer raskt på banen med en krisepakke for å holde de galopperende dieselprisene under kontroll, sier han.

Foreslår avgiftsgrep for å skjerme nyttetransporten

I brevet til finansministeren foreslår organisasjonene to tiltak for å avhjelpe situasjonen:

  1. Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften
  2. Innføring av ordningen «Professional diesel» i Norge.

Det økonomiske grunnlaget for å imøtekomme næringen er absolutt til stede, mener administrerende direktør i NHO LT, Are Kjensli.

– Den norske stat tjener enorme summer på den oljeprisutviklingen vi ser nå. Anerkjente økonomer har beregnet at Norge på grunn av krisen kan tjene seks ganger så mye som beregnet i årets statsbudsjett. Disse beregningene er selvsagt heftet med en del usikkerhet, men det er ingen tvil om at staten vil ha enorme ekstrainntekter som gir mer enn inndekning for våre forslag, sier han.