Meny
Transportportal.no letter tilgangen til data om transport På Transportportal.no finner du nå alle typer veg- og transportdata. Illustrasjon: Statens vegvesen


Tekst
Dagrunn Husum Vegnett

Publisert
05.December.2019

Transportportal.no letter tilgangen til data om transport

Statens vegvesen har åpnet dørene til Transportportal.no. Den nasjonale inngangsporten for veg- og transportdata gjør det enkelt finne data om veg, transport og trafikk.

Transportportal.no er Vegvesenets store førjulegave til alle som trenger data om veg, trafikk og mobilitet. Portalen gir nemlig tilgang til alle åpne veg-, transport- og mobilitetsdata på ett og samme sted og inneholder lenker til datasett om bla. vegstatus, hendelser på veg, reisetider, kollektivruter, rutetider, parkeringsdata, kjøretøy- varsling og mobilitet.

Her kan man søke opp datasett på norsk og engelsk og å få informasjon om hva datasettet dekker. Selve datasettene ligger fremdeles hos de ulike dataeierne, men transportportalen medfører en betydelig forenkling for brukerne ved at de får rask oversikt over hvilke datasett som finnes, hvor de finnes, og med lenke til hvor datasettene kan hentes. Datasettene er tilgjengelige på standardiserte og spesifiserte dataformater.

Gir mulighet for bedre reisetjenester

– Vi er svært glade for at vi nå kan tilby en samlet inngang til alle data. Det gjør det lettere for utviklere å lage tjenester som kombinerer eksempelvis kollektiv og vegtransport – helt tråd med målet om å unngå økning i biltrafikken. Enklere tilgang til data gir også muligheter for at du og jeg kan tilbys enda bedre digitale mobilitetstjenester. Det blir i tillegg enklere for utlendinger å finne fram til norske transportdata når vi viser dem i en portal som er lik tilsvarende portaler i resten av EU/EØS sier prosjektleder Mette Hendbukt i en kommentar.

Svarer på EU-krav

Transportportal.no er Norges svar på krav i EUs ITS-direktiv om etablering av nasjonale tilgangspunkt for veg- og transportdata. ITS-direktivet understreker at tilgang til veg- og transportdata med kjent kvalitet er nødvendig for å kunne utvikle digitale reise- og rutetjester, for å støtte samvirkende ITS-tjenester og for å legge til rette for automatisert transport.

Statens vegvesen har, sammen med Jernbanedirektoratet og Entur stått for utviklingen av Transportportal.no. Driften av den nasjonale inngangsporten til veg-, trafikk og mobilitetsdata har Brønnøysundregistrene hånd om.