Meny
Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018

Publisert
01.November.2018

Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018

Næringslivets klimapris deles i år ut for femte gang. Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.

Til årets pris fikk vi inn 20 nominasjoner fordelt på 18 ulike tiltak. Nytt av året er at vi går ut med topp tre nominerte, og kårer vinneren blant dem på Zerokonferansen 7.november. De tre topp nominerte er Pon Equipment, Yara Birkeland, og Tine.

Utvikling batterielektriske gravemaskin

Pon Equipment har i samarbeid med Caterpillar lansert Cat323F Z-line, en 25 tonns batterielektrisk gravemaskin – trolig verdens første av sitt slag. Gravemaskinen ser ut som en vanlig Cat-modell, men Pon har bygd om og ersattet dieseltank med batterier. Utslippene, både av CO2, NOx og partikler forsvinner, og mindre tomgangskjøring vil kunne bidra til forlenga levetid på maskinen. Markedet for løsningen er stort, men det er fortsatt i en tidlig fase. Imidlertid viser løsningen hvordan hvordan norsk innovasjon og utvikling kan skape store endringer av internasjonal betydning, og det inspirer til utvikling av nye maskinkonsepter på flere områder.

Utvikling av verdens første elektriske og autonome containerskip

Yara Birkeland er verdens første elektriske og selvkjørende containerskip. Ved å bygge ett batteridrevet og selvkjørende containerskip fjerne man utslippende fra skipstransporten og bidrar til å flytte last fra vei til sjø. Med Yara Birkeland muliggjøres det nye forretningsmodeller og kommersialisering av teknologi som bidrar direkte til utslippskutt. Dette gir ny kompetanse, og nye muligheter skapes langt utenfor egen virksomhet. Prosjektet inkluderer også endringer og nye løsninger for havneoperasjoner, og skaper teknologiutvikling mot nullutslipp også der. Byggestart høst 2018, sjøsetting Q1 2020 og autonom drift fra 2022.

Systematisk og helhetlig klimaarbeid

TINE er et selskap med en helhetlig tilnærming til å kutte klimagassutslipp i både egen virksomhet og gjennom hele verdikjeden de er en del av. Selskapet har vært tidlig ute og gjennomført en omfattende omlegging fra fossil til fornybar plast og energisamarbeid med utnyttelse av spillvann og CO2. Selskapet har redusert utslipp fra egen transport og inngått nyskapende samarbeid for å ta i bruk og utvikle biogass under tittelen #KUKRAFT. TINE har også et omfattende arbeid for å hjelpe norske melkeprodusenter med å redusere klimautslipp, tar i bruk ny teknologi og jobber med å redusere matsvinn.

Juryen kunne velge blant mange gode kandidater, noe som viser at det skjer mye bra teknologiutvikling og utvikling av nye klimaløsninger i norske virksomheter.

Juryen består av Ole Erik Almlid (fungerende adm.dir. i NHO), Olav Bolland (dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU) og Marius Holm (daglig leder, miljøstiftelsen ZERO).