Meny
Tre vil prøve ut selvkjørende kjøretøy

Publisert
23.March.2018

Tre vil prøve ut selvkjørende kjøretøy

Vegvesenet har foreløpig ikke godkjent utprøving av selvkjørende kjøretøy, men har fått tre søknader.

Før disse kjøretøyene kan testes må Statens vegvesen godkjenne dette, noe blant annet jurist Vegard Svendsen tar seg av:

– Vi har fått to søknader om å teste busser og en om lastebil. De som søker må ha en plan for utprøvingen der de blant beskriver hvor og når det skal skje og hva de skal finne ut. Videre må de beskrive det automatiske systemet og redegjøre for risiko og tiltak.

Skal få fram effekter

Regelverk for utprøving av sjølkjørende kjøretøy var på plass fra januar.

Formålet med utprøving er å avdekke hva slags effekt kjøretøyet kan få på trafikksikkerhet, trafikkavvikling, mobilitet og miljø. Foreløpig er det utprøving på lukket eller avgrenset område/teststrekning med lavere fart og risikotiltak.

Må skille mellom utprøving og demonstrasjon

– I media kan en ha fått inntrykk av at det prøves ut slike kjøretøy hele tida.

– Det er viktig å skille mellom utprøving og å demonstrere en selvkjørende buss på et torg eller vise fram en prototyp i en reklamefilm på et avgrenset område.

De fleste har ikke kommet så langt at de er klare for å søke ennå: De har verken kjøretøy eller plan helt klar.

– Vegard Svendsen

I slike tilfeller er det for eksempel politiet som sperrer et område. En utprøving er altså noe helt annet, understeker Svendsen.

Han legger til at testen av to brøytebiler ved Fagernes lufthavn denne uka heller ikke var en utprøving:

– Det var en demo og betyr ikke at Avinor nå er i gang med utprøving av slikt utstyr, sier Svendsen.

Flere har ideer, men langt fram

Svendsen forteller han har hatt dialog med flere andre som har planer på gang.

– De fleste har ikke kommet så langt at de er klare for å søke ennå: De har verken kjøretøy eller plan helt klar.

Strengere i Europa enn i USA

Nylig var det en dødsulykke med en selvkjørende Überbil i Arizona.

– I Norge skal utprøving skje gradvis. Regelverket legger opp til en gradvis utprøving ut i fra teknologiens modenhet. Det vil si at den type utprøving som er i Arizona ikke er aktuelt i Norge på en god stund. Loven åpner for det, men det er langt fram til det er aktuelt her, sier Svendsen.