Meny
Trenger 3000 hurtigladere fram til 2020

Publisert
07.April.2017

Trenger 3000 hurtigladere fram til 2020

For å nå Stortingets egne utslippsmål for transport må Norge ha 400.000 elbiler i 2020. NTP må legge planer ikke bare for asfalt, men også for lading. Norge vil trenge 3000 nye hurtigladere i løpet av de neste tre årene, viser Norsk elbilforenings nye beregninger.

– Vi er midt i et historisk skifte til utslippsfrie biler og må kunne forvente at transportplanen viser vei, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO, og Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, i en felles uttalelse.

Nullutslippskjøretøy i NTP

I arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) har fagetatene foreslått at etter 2025 skal alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. I Energimeldingen ba Stortinget om å få på plass tydelige mål for antallet nullutslippskjøretøy i NTP, og at planen skulle inkludere mål om halvering av utslippene fra transport.

– Vi forventer at Nasjonal Transportplan tallfester veksten vi skal ha i antall elbiler, og inkluderer behovet det medfører for utbygging av nye ladepunkter langs hele veinettet, sier Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO.

Et investeringsbehov på en milliard i året

Elbilforeningen og ZERO advarer Regjeringen mot å rote bort den historisk viktige muligheten man nå har til å planlegge for utslipsfri transport.

– Norge må ha 400 000 elbiler i 2020 for å være i rute med Stortingets egne mål om utslippskutt, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har beregnet at det er et investeringsbehov på en milliard i året til utbygging av lading fram til 2020.

– Mye av dette vil skje gjennom private investeringer, men det offentlige må være med og stimulere til utbygging i mindre tettbygde strøk, sier Asheim.

I dag har vi ca 850 hurtigladere totalt i hele Norge. Vi vil trenge minst minst 3000 flere av dem innen 2020, viser Norsk elbilforenings beregninger, som er basert på TØIs framskrivinger av nullutslippsbiler og EUs krav om antall hurtigladere per 100 elbiler.

– Tilgang til hurtiglading langs veinettet i hele landet er den kanskje viktigste barrieren for at folk skal velge å skifte til elbil i dag, sier Haugneland.

Et nullutslippssamfunn i 2050

Norge skal redusere klimautslippene med minst 40 prosent innen 2030, og mesteparten av disse utslippskuttene må tas i transportsektoren.

– Nasjonal Transportplan må vise hvordan regjering og Storting har tenkt å nå klimamålene, og peke fram mot hvordan Norge skal bli et nullutslippssamfunn i 2050. Ladeinfrastruktur er en grunnleggende del av dette, sier Asheim og Haugneland.