Meny
TSF til kamp mot veidøden i sommertrafikken

Publisert
27.June.2017

TSF til kamp mot veidøden i sommertrafikken

Trafikksikkerhetsforeningen tar opp kampen mot veidøden i sommer. Sommermånedene er den tiden på året med flest drepte og hardt skadde ute i trafikken. Nå legger TSF ut på veien for å informere trafikantene om farene.

De fire siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 50 personer og 235 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. – Disse tallene er skremmende høye, og vi må reagere på veidøden, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF, Trafikksikkerhetsforeningen.

Lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier

– Jeg tror det er mange faktorer som er årsaken til alle disse tragiske ulykkene, fortsetter Tangstad-Holdal.

Det er flere som kjører lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier.

– Vi vet at høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak til 35% av dødsulykkene i 2016. Og med flere trafikanter på veiene i sommermånedene så gir dette økt risiko for frontkollisjoner og utforkjøringer, hvis uhellet først er ute. Og når flere kjører lengre strekninger blir det desto viktigere med hvile før man blir for trett. Samtidig vil jeg oppfordrer trafikantene til å tenke mer over konsekvensene av å drikke alkohol og promillen dagen derpå.

[youtube id=”nfo8iRkUcqY”]

Vi har ingen å miste!

– Vi er dessverre på etterskudd når det gjelder å sikre våre høytrafikerte veier. Skulle vi ha sikret alle høytrafikerte veier slik veinormalen sier vi skulle, så gjenstår ca. 1800 km riksvei som i dag står usikret. Dette gjør at alle trafikantene må være oppmerksomme og ta et ekstra ansvar når man ferdes på slike veier.

– Alle trafikantene har et stort ansvar når vi ferdes ute i trafikken, og vi har ingen å miste!

– Til alle som skal ut i trafikken i sommer – vel fram og trygt hjem igjen, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Geirr Tangstad-Holdal mistet selv tre nære familiemedlemmer i en trafikkulykke på E39 i Rogaland den 17. juli 2006. Hans lillesøster, svoger og niese (5) omkom.