Meny
Tung Bil Lading en av vinnerne i konkurranse om bedriftslading for tunge kjøretøy – Vi ønsker å bygge ut i et høyt tempo fremover slik at tilgang på lading ikke hindrer overgangen til elektrisk og vurderer alle lokasjoner nært bedrifter som har behov, sier Sindre Wergeland i selskapet Tung Bil Lading. Selskapet fikk støtte til to ladestasjoner, i Aurland og i Lærdal. Foto: Tung Bil Lading AS

Publisert
20.June.2023

Tung Bil Lading en av vinnerne i konkurranse om bedriftslading for tunge kjøretøy

Selskapet Tung Bil Lading er knappe to måneder gammelt, men har rukket å markere seg allerede. For selskapet stakk av med vel en firedel av støttesummen som Enova delte ut i runde to av konkurransen rundt bedriftslading for tunge kjøretøy.

– Dette er en umåtelig viktig starthjelp for oss og kritisk for å kunne etablere ladestasjoner tidlig. Med denne støtten er vi i gang med de første av forhåpentligvis mange ladestasjoner slik at enda flere kan elektrifisere, sier selskapets leder, Sindre Wergeland.

Tung Bil Lading får støtte til to ladestasjoner: Gudvangen i Aurland (4,25 mNOK) og Lærdal (6,33 mNOK). Selskapet planlegger å bygge 15 ladepunkter til sammen på de to ladestasjonene.

– Stasjonene vil ha flere ladepunkter med 400 kW effekt, som vil gi tilstrekkelig lading i naturlige pauser, samt være dimensjonert for fremtidens ladeteknologi. Vi ønsker å bygge ut i et høyt tempo fremover slik at tilgang på lading ikke hindrer overgangen til elektrisk og vurderer alle lokasjoner nært bedrifter som har behov, sier Wergeland.

Dette er andre runde tildelinger i et støtteprogram som skal bidra til flere ladestasjoner for tungtransporten. Enova går inn med totalt 39,4 millioner kroner til bygging av 154 ladepunkt for tunge kjøretøy.

Flere må over til elektriske kjøretøy

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser og over en tredel av utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor. Tyngre kjøretøy bidrar med en betydelig andel av utslippene fra veitrafikken.

– Utslippene fra tungtransporten må ned. For å investere i elektriske kjøretøy trenger selskapene tilgang på lading, noe som utgjør en betydelig merinvestering. Vårt støtteprogram skal nettopp bidra til at flere selskap går over til elektriske kjøretøy, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

 Mest kilowatt per krone

I likhet med første runde, ble også denne runden gjennomført som en konkurranse. Søkerselskapene ble rangert etter hvem som etablerer mest kW pr. støttekrone fra Enova. Beste søknad var på 857 kr/kW og grensen ble satt til 2 200 kr/kW.

– Vi opplever stor interesse for dette støtteprogrammet og fikk inn mange gode søknader. Det er god spredning i type selskap og i geografi, sier Skjærvik som framhever at hver søknad inneholder flere ladepunkt: Denne runden støtter vi bygging av 154 ladepunkter. Det betyr at vi hittil har gitt støtte til utbygging av totalt 329 ladepunkter gjennom dette programmet.

Stadig flere elektriske lastebiler

Andelen elektriske lastebiler kryper samtidig oppover. I 2022 var andelen nyregistrerte elektriske lastebiler 7,6 prosent mens den hittil i år er på 8,9 prosent.

– Tungtransporten skal elektrifiseres i full fart frem mot 2030. Stadig flere lastebilprodusenter har tilgjengelig elektriske modeller, men tilstrekkelig og forutsigbar ladeinfrastruktur er viktig for at de tas i bruk. Enova sitt støtteprogram for bedriftslading bidrar til å gjøre det mulig for bedriftene å investere i nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).