Meny
Uforsvarlig lange dager i buss: mindre sikkerhet, færre sjåfører! Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes reagerer på at det kan bli dårligere arbeidsvilkår for buss- og turbussjåfører. Foto: Per Christian Lund

Publisert
30.October.2023

Uforsvarlig lange dager i buss: mindre sikkerhet, færre sjåfører!

Yrkestrafikkforbundet (YTF) protesterer mot EU-forslag om strengere buss-regulering og tilslutter seg europeisk aksjon.

European Transport Workers’ Federation informerer oss om at Europakommisjonen, Europaparlamentet og medlemsstatene har avslått ETFs krav om å ikke utvide kjøre- og hviletidsbestemmelsene for buss og turbuss.

YTF og ETF har ved flere anledninger påpekt at enhver utvidelse av kjøretiden, og innskrenking av hviletiden, verken er trygt eller vil bidra til at flere velger yrket, men så langt har våre krav blitt oversett.

– Vi har ikke lenger annet valg enn å aksjonere for å bli hørt.

– Fra 23. oktober ruller vi ut en nasjonal informasjonskampanje målrettet mot passasjerer, buss- og turbussjåfører, og befolkningen, for å skape oppmerksomhet om farene ved å endre kjøre- og hviletid for yrkesgruppen.

– YTF vil være til stede ved voteringen i Europaparlamentet.

– 7. november vil YTF og ETF demonstrere foran Europaparlamentet mot forslaget om utvidelse av kjøretiden og innskrenking av hviletid for buss- og turbussjåfører. Vi mener dette er et forslag som setter sjåførenes og medtrafikanters liv og helse i fare.

– Det er knapt et år igjen til det neste EU-valget og vi mener at EU-politikerne må utvise en politikk som ivaretar folkets interesse.

Buss- og turbuss-sektoren har store utfordringer, med blant annet høy andel av utmattelse og mangel på sjåfører. Økt arbeidsbelastning i form av lenger kjøretid og kortere pauser vil gjøre dette yrket mindre aktuelt å velge, som igjen vil legge enda større press på dagens sjåfører.