Meny
Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon i Bergen

Publisert
29.January.2018

Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon i Bergen

På energistasjonen Uno-X Åsane som offisielt åpnet i dag kan du tanke hydrogen, bensin eller diesel. Dette er den første stasjonen i Bergen som tilbyr hydrogen.

For å nå norske klimamål må vi redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. En hydrogenbil slipper ut kun vanndamp, og med god komfort, lang rekkevidde og kort fylletid er hydrogenbilene like praktiske i bruk som bensin- og dieselbiler. I løpet av de neste årene kommer det hydrogenbiler fra de fleste av de store bilprodusentene. Hydrogenbilene er frem til 2025 fritatt for engangsavgift, moms og bomavgift. I tillegg kan de kjøres i kollektivfeltet.

-Vi ønsker å gi hydrogenbilen en reell sjanse hos norske bilister, derfor bygger vi energistasjoner som tilbyr hydrogen. I dag har vi åpnet Uno-X Åsane og når vi om kort tid åpner Uno-X Søreide vil Bergen ha to hydrogenstasjoner. Da håper vi at hydrogenbil blir et aktuelt alternativ for bilister i Bergensområdet, sier daglig leder i Uno-X Norge Ole Johannes Tønnessen.

Stor entusiasme lokalt

Engasjementet for hydrogenstasjoner i Bergen er stort, og mange lokale aktører har vært pådrivere. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Greenstat, Bergen Bilutleie og Bergen Taxi har hydrogenbiler i dag, og flere aktører har bestilt. Uno-X Åsane ble i dag offisielt åpnet av fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø, byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland, og markeds- og utviklingsdirektør i Enova Øyvind Leistad.

-Hydrogenstasjonen i Åsane er resultatet av et godt samarbeid mellom lokale aktører på Vestlandet og Uno-X som en nasjonal utbygger av infrastruktur. At en aktør som Uno-X er villig til å investere i hydrogenstasjoner i Bergen er avgjørende for at denne typen prosjekter skal lykkes. Stasjonen markerer også starten på et hydrogeneventyr innen transport på land og sjø hvor energi og teknologimiljøet på Vestlandet kan spille en sentral rolle, sier green executive officer i Greenstat Vegard Frihammer.

-Fylkeskommunen ønsker at mange kan ta i bruk den nye hydrogenfyllestasjonen og vi har sett av midlar til ei støtteordning for kjøp av brenselcellebilar til næringsverksemd i 2018. Målgruppa er drosjer, og andre transportverksemder. Tilskudda blir lyst ut i vår og er ein del av fylkeskommunen sitt kontinuerlege arbeid for å redusere klimagassutsleppa, sier fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø.

-Nå har vi forhåpentligvis en hydrogenrevolusjon på trappene, og jeg håper og tror vi kan bli Norges hydrogenbilhovedstad – Bergen er allerede Norges suverene elbilhovedstad. Byrådets mål er en fossilfri by innen 2030, og da er arbeidet aktører som Uno-X gjør for utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy helt avgjørende, sier byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland.

-På sikt må vi transportere oss helt uten utslipp, og hydrogen kan ha en viktig rolle å spille for at vi skal komme i mål med det. Da trenger vi aktører som Uno-X som ønsker å bygge hydrogenstasjoner og få i gang dette markedet. Nå får drosjenæringen og andre i Bergen mulighet til å bygge erfaring med bruk av hydrogenbiler, erfaringer som kan komme aktører i hele landet til gode, sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Hydrogeninfrastruktur i Norge

Et godt offentlig-privat samarbeid er viktig for utbygging av hydrogeninfrastruktur i Norge og med støtte fra Enova skal Uno-X også åpne to hydrogenstasjoner i Akershus fylkeskommune i løpet av 2018.

-Vi er takknemlige for økonomisk støtte fra Enova til stasjonene i Bergen, og ser frem til videre samarbeid med Enova og lokale myndigheter når vi skal etablere de neste hydrogenstasjonene våre, avslutter daglig leder i Uno-X Norge Ole Johannes Tønnessen.