Meny
Utslipp kan gi et stort miljøbidrag

Publisert
17.December.2015

Utslipp kan gi et stort miljøbidrag

Utslipp av skadelige avgasser som hydrokarboner og karbonmonoksid fra biler kan nesten helt elimineres og NOx-utslippene reduseres med opp til 50 prosent. Det er konklusjonen i en studie utført av VTT, den finske statens forskningssentral.

VTT har gjennomført en fullskalatest av biler med og uten det elektriske forvarmingssystemet DEFA WarmUp installert. Ved bruk av elektriske bilvarmesystemer vil utslipp fra en moderne personbil kunne reduseres med opptil 71 prosent de første 20 minuttene bilen kjører under kalde forhold og redusere drivstofforbruket med opptil 31 prosent de første 4 km.

[factbox id=”1″]

– Resultatet er alarmerende. Kaldstart av biler er en viktig årsak til de helsefarlige utslippene i byene. Studien viser at vi raskt og enkelt kan redusere skadelige utslipp hvis flere starter bilturen i en forvarmet bil. Hvis alle kjøretøy i Norge benyttet seg av et elektrisk bilvarmesystem kunne vi redusert CO2-utslippene med 179 000 tonn og NOx med 923 tonn årlig, sier DEFAs konsernsjef Bård Klungseth.

Biltypene som ble testet hadde et elektrisk bilvarmesystem bestående av både motorvarmer, kupevarmer og batterilader. Alle delene av bilvarmesystemet trengs for å oppnå maksimal effekt. Med en styringsenhet i tillegg har også bilereien full kontroll på strømforbruket under bilens forvarming.

– Bilbatteriets ladetilstand har en stor effekt på utslippene av skadelige stoffer. I tillegg reguleres også moderne batterigeneratorer ved kaldstart, så i mange tilfeller lades ikke batteriene i det hele tatt på korte turer i lav temperaturer, men fortsetter å forbruke kapasiteten i batteriene, sier forsker Juhani Laurikko fra VTT.

106 tonn NOx kan reduseres bare i Oslo

Basert på utslippsreduksjonene i VTTs tester, er det beregnet en årlig reduksjon av NOx med 106 tonn i Oslo hvis 350.000 biler starter med forvarmet bil 100 ganger på kalde dager i løpet av et år.

– Et elektrisk bilvarmesystem kan bidra til at NOx-utslipp reduseres opptil 51 prosent. Virkemidler for å redusere utslipp i storbyene på kalde dager finnes, det er ekspertene enige om. Nå gjelder det for politikerne å legge til rette for at flere benytter de miljøvennlige alternativene, avslutter Bård Klungseth, konsernsjef i DEFA.

– Elektriske bilvarmesystem er en del av løsningen på utslippsproblemene fra bilparken. NAF mener avgiftssystemet kan brukes til å stimulere til bruk av elektriske bilvarmesystemer, sier Jon Olav Alstad, leder politisk seksjon i Norges Automobilforbund (NAF).

Det å forvarme bilen for å redusere utslipp er noe som anbefales av Transportøkonomisk Institutt.

Om VTTs rapport

Testen er gjennomført i kuldekammer i Finland av det uavhengige teknologiske forskningsinstituttet VTT.

  • Testbilene er Euro5 bensin og Euro6 diesel, og det er testet hvordan de ulike komponentene i et bilvarmesystems bidrag til reduksjon av skadelige avgasser og drivstoff.
  • Forutsetningene er gjort mest mulig realistiske, og NEDC kjøresyklus er benyttet.
  • Biler som kaldstarter har hatt varmeapparat, setevarmer, vindusvarmer, speilvarme satt til «ON». Biler testet med WarmUp har ikke benyttet disse varmeapparatene da kupéen blir forvarmet av bilvarmesystemet. WarmUp med App-styring gjør at forbruket av strøm ved oppvarmingen holdes til et minimum, og kun ren energi forbrukes.