Meny
Utvikler verdens første IKT-tilkoblede girskiftsystem ​Hyundai og Kia har utviklet verdens første prediktive IKT-tilkoblede girskiftsystem. Systemet skifter automatisk til optimalt gir basert på registrering av vei- og trafikkforholdene lenger frem. Foto: Kia

Publisert
03.March.2020

Utvikler verdens første IKT-tilkoblede girskiftsystem

Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation annonserte i dag at de har utviklet verdens første prediktive IKT-tilkoblede girskiftsystem. Systemet skifter automatisk til optimalt gir basert på registrering av vei- og trafikkforholdene lenger fremme. Hyundai og Kia planlegger å bruke teknologien i sine fremtidige biler. Under utviklingen av systemet søkte selskapene om rundt 40 patenter i Sør-Korea og internasjonalt.

Hittil har teknologien for automatisk girskift vært basert på førernes preferanser. Slik fungerer for eksempel smart kjøremodus på de fleste nåværende Hyundai- og Kia-modeller. Det IKT-tilkoblede girskiftsystemet er det første som automatisk skifter gir avhengig av vei- og trafikkforhold.

Det IKT-tilkoblede girskiftsystemet bruker intelligent programvare i styreenheten for girkassen. Programvaren innhenter og analyserer sanntidsdata fra underliggende teknologier, blant annet 3D-navigasjon med nøyaktige veikart og kameraer og radarsensorer for smart cruise control. 3D-navigasjonsdataene omfatter stigninger, helninger, kurveradier, ulike hendelser langs veien og trafikkforhold. Radarsensoren måler hastighet og avstanden mellom bilen og andre kjøretøyer, og et kamera i fronten gir filinformasjon.

På bakgrunn av disse dataene beregner styreenheten det optimale girskiftscenariet for virkelige kjøresituasjoner ved hjelp av en AI-algoritme og skifter gir i samsvar med dette. Hvis systemet for eksempel beregner at en lang nedbremsing er sannsynlig og radarsensoren ikke registrerer noen uregelmessigheter i hastigheten til bilen foran, settes girkassen midlertidig i fri for å redusere drivstofforbruket.

Da Hyundai og Kia testet en bil med IKT-tilkoblet girskiftsystem på en svært svingete vei, ble girskiftfrekvensen i svinger redusert med ca. 43 prosent sammenlignet med biler uten systemet. Bremsefrekvensen ble også redusert med ca. 11 prosent. Tretthet og bremseslitasje holdes dermed på et minimum.

Systemet skifter automatisk kjøremodus til sportsmodus ved innkjøring på motorveier. Det gjør det enklere å gli inn i trafikken. Når bilen flyter med trafikken, skifter systemet automatisk tilbake til den opprinnelige kjøremodusen.

Motorbremseffekten kobles automatisk inn når gasspedalen slipes opp ved registering av fartshumper, nedoverbakker og fartsgrenser. Radarsensoren foran registrerer endringer i avstand til bilen foran, slik at systemet automatisk kan skifte til riktig gir. Det forbedrer kjørekvaliteten.

Systemet er også kompatibelt med selvkjøringsteknologi, som er i stadig utvikling. IKT-tilkoblet girskiftsystem vil både bidra til å redusere drivstofforbruket og gjøre kjøringen tryggere når vi får selvkjørende biler ved å tilpasse kjøringen etter vei- og trafikkforholdene.

Hyundai og Kia planlegger å videreutvikle systemet, slik at det kan kommunisere med trafikklys ved hjelp av LTE- eller 5G-kommunikasjon og registrere førerens kjøremønster.

– Biler er i ferd med å utvikle seg fra å være rene transportmidler til å bli smarte mobilitetsløsninger, sier Byeong Wook Jeon, sjef for Intelligent Drivetrain Control Research Lab. – Selv tradisjonelle bilkomponenter som drivlinjen er i ferd med å bli avanserte teknologiske løsninger som er optimert for smart mobilitet gjennom integrering av IKT- og AI-teknologi.