Meny
Varsel om parkeringstillegg fra og med 1. juli

Publisert
08.August.2018

Varsel om parkeringstillegg fra og med 1. juli

Myndighetene i Danmark har innført nye parkeringsbestemmelser.

Dette betyr økte kostnader ved at sjåførene nå må parkere på plasser som er godkjent for helgehvil, og som ofte fører til store omveier av forskjellige lengde for å komme til og fra disse stedene. Inntil det blir en bedre strukturert løsning på dette i Danmark, vil kunder som har last til og fra Danmark, eller i naturlig transitt gjennom Danmark, få et frakttillegg på 3,4 %. I hovedsak vil transittgods gjelde kunder som har leveringer til og fra Sør-/Sørvest-landet.