Meny
Varsling om endring av tysk veiskatt i løpet av 2018 og 2019

Publisert
01.June.2018

Varsling om endring av tysk veiskatt i løpet av 2018 og 2019

Disse endringene vil få store konsekvenser og påvirke all transport i Tyskland samt alle transporter i transitt gjennom Tyskland.

Det varsles om endring av tysk veiskatt (MAUT) gjennom to etapper i 2018 og 2019:

I juli 2018 pålegges MAUT på ytterligere 40.000 km veistrekninger i Tyskland.

I januar 2019 blir den nåværende veiskatten regulert til nye, fortsatt ukjente, satser.

I dag er det i alt rundt 15.000 km MAUT-belagte veier i Tyskland fordelt på “Autobahnen” og “Schellstrassen”. I følge informasjon som nå er sendt ut fra den tyske regjeringen, kommer det altså i tillegg MAUT på ytterligere 40.000 km av det tyske veinettet, altså alle landeveier. Fra 1. juli vil det dermed være MAUT på totalt 55.000 km i Tyskland.

Utover dette vedtaket forventes det at de gjeldende satsene skal revideres fra og med 1. januar 2019 ha en gyldighet fram til 2022.

Disse endringene vil få store konsekvenser og påvirke all transport i Tyskland samt alle transporter i transitt gjennom Tyskland.

– Vi vet enda ikke med 100% sikkerhet hvorvidt de ovennevnte datoene vil bli fasthold, og har dermed ikke foretatt noen konsekvensberegninger, uttaler FREJA.