Meny
– Vedlikehold er mitt hjertebarn

Publisert
16.March.2016

– Vedlikehold er mitt hjertebarn

– Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

– De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: – Tror dere virkelig at vi har 100-200 milliarder kroner å dele ut når vi ikke har gjort i stand den jernbanen vi har?

Solvik-Olsen viste til at det i en årrekke har vært bygd ut stykkevis og delt mens vedlikeholdsetterslepet har økt.

– Nå har vi begynt å ta igjen etterslepet, og vi ser at det begynner å gi resultater. Når CargoNet i en periode kan vise til punktlighetstall på linje med Flytoget, er jeg overbevist om at vi satser riktig, sa statsråden, sier Solvik-Olsen.

– Vi skal også bygge, men vi ønsker å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. I 2018 vil mange store nye prosjekter være i gang, fortsatte han.

Solvik-Olsen brukte en god del av sin taletid på å snakke om godssatsing. Flere krysningsspor for å sikre plass til lengre godstog, mer effektive terminaler og beredskapsterminaler og diesellok i beredskap var virkemidler han trakk fram.

– Det viktigste vi holder på med, er infrastruktur, sa samferdselsministeren da han kom inn på temaet jernbanereformen. Men vi mener det er mye med jernbanen som kan organiseres bedre. Derfor blir stasjoner og terminaler lagt inn under samme enhet, infrastrukturforetaket. Det skal forvalte alle de fysiske elementene og være underlagt et styre som har fireårige avtaler med staten. Direktoratet blir den strategiske enheten, og det er inspirert av Sveits, påpekte han.

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontrafikken fra 2018, understreket han at man med de to trafikkpakkene, nord og sør, begynner forsiktig.

– Disse strekningene utgjør kun 10 prosent av togtrafikken. Vi skal ha to operatører, kanskje bare en, signaliserte samferdselsministeren.