Meny
Vegdirektøren ber Tesla redegjøre for tiltak

Publisert
11.April.2018

Vegdirektøren ber Tesla redegjøre for tiltak

Inspeksjoner av vogntog som frakter Tesla-biler inn til Norge, har avdekket alvorlige mangler på vogntogene. Vegdirektøren kontaktet ledelsen i Tesla i Norge for å diskutere nødvendige og aktuelle tiltak.

Kontrollørene på Svinesund og Taraldrud har avdekket graverende forhold ved flere transporter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere vogntog har hatt overvekt, tekniske mangler, dårlige bremser og utslitte dekk – for å nevne noe. I tillegg er det påvist at Tesla-bilene ikke er plassert riktig på vogntoget. Det opplyser Erik Wolff, seksjonssjef for Utekontrollen i Region øst.

De aktuelle vogntogene har vært litauiske.

Møte med ledelsen i Tesla

Torsdag gjennomførte vegdirektøren et møte med representanter for ledelsen i Tesla. Vegdirektøren ba om at forholdene umiddelbart blir rettet opp. De påviste feil og mangler har stor betydning for trafikksikkerheten på norske veier.

Teslas ledelse beklaget sterkt det som har skjedd, og informerte om hvilke grep de allerede har tatt. De lover å gjøre alt som skal til for å rydde opp og sikre en forsvarlig transport av egne biler inn i landet. Tesla anmodet om at Statens vegvesen kunne stille med folk i Gøteborg et par dager, der opplastingen skjer for å inspisere og for å overføre kunnskap om tekniske forhold som må være ivaretatt før vogntogene ruller ut på veiene. Vegdirektøren stilte seg positiv til forslaget, og dette er allerede igangsatt.

Møte mellom Vegvesenet og Tesla etter påske

Vegdirektøren har mottatt en skriftlig redegjørelse med hvilke tiltak som iverksettes – samt hvilken bistand Tesla ønsker fra Statens vegvesen. Videre ble det avtalt at partene skal møtes etter påske, blant annet for å informere om status og for å oppsummere effekten av de tiltakene som er iverksatt

Vegdirektøren meddelte at kontrollene vil fortsette både på grensen og andre steder.