Meny
Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Publisert
07.January.2019

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Mitt nyttårsønske er 1,5 millioner elbiler på veiene om bare 11 år, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Kronikk av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen.

Elbilene er et av transportsektorens viktigste bidrag til reduserte klimautslipp. Utslippene skal ned med over 40 prosent. Og det er bare 11 år til vi skal være der.

Nullutslippsbiler og innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er noen av årsakene til at klimagassutslippene fra transportsektoren har passert toppen. I 2017 pekte pilene for første gang nedover, vegtrafikken hadde en nedgang fra 9,7 til 8,8, millioner tonn. Når en bil på bensin eller diesel erstattes med en nullutslippsbil, gir det en innsparing på rundt 2 tonn CO₂. Med dagens elbilpark nærmer vi oss 400.000 sparte tonn årlig.

Myndighetene har dyttet oss i riktig retning

Myndigheter har ført en klok politikk for å dytte oss i riktig retning. Elbiler har sluppet mange avgifter, og noen vil tenke; det er nok nå! Men – selv om vi har brutt en utvikling med stadig større utslipp, er det heller ikke mer enn det. Når vi først har fått moment, er det viktig ikke å stoppe i steget. Fortsatt bør kjøpere ha solid rabatt for å velge nullutslippsalternativet.

Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025.

Når vi ser tilbake, er det ikke mer enn fem år siden Regjeringen og Stortinget satte tydelige mål for elbilpoltikken. Den gang hadde vi akkurat passert 10.000 elbiler. Regjeringen og Stortinget sa: Bilbruken i byene skal ikke øke og det skal stimuleres til overgang til nullutslippskjøretøy over hele landet.

Under behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2017 sluttet Stortinget seg så til et helt konkret mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025.

Fordelaktig å eie og bruke elbil

De viktigste incentivene har vært fritak for engangsavgift og moms, fritak for bompenger og ferjebilletter, små eller ingen avgifter for parkering og tilgang til kollektivfelt.

Fire av ti elbiler kjører i byområder, hvor det er flest fordeler av å eie og bruke elbil. Det er også her elbilene gir gevinst for lokal forurensing (NOx) i tillegg til globale klimagasser.

Vi har passert 200.000 elbiler på norske veier av i alt vel 3.000.000 kjøretøyer.

Stortinget har vedtatt at det kan innføres bompenger og betaling på ferjer for nullutslippskjøretøy, maksimalt 50 % av «normaltakst» (bensinbil). Kommunene bestemmer prisen på parkering. Tilgang til kollektivfelt besluttes lokalt, der utnyttelse av vegkapasiteten og å unngå å hindre bussene er avgjørende. Nullsats for moms og fritak for engangsavgift skal vurderes på nytt i 2020.

Elbilene må etter hvert tåle flere avgifter

Byområdene skal innrette seg på nullvekst i personbilbruken. Vi skal på den ene siden skifte ut fossilt brennstoff med elektrisitet. På den annen side prioriteres kollektivtrafikk, sykkel og gange. Ut fra dette synspunktet har Stortinget funnet en god balanse mellom å stimulere til kjøp av nullutslippsbiler og samtidig sikre at elbilister også er med og drar lasset. I byområdene går bompengene i stor grad til å få til den den store omleggingen med mer kollektivtrafikk, mer «myk trafikk» og mindre bil i byen.

Vi har passert 200.000 elbiler på norske veier av i alt vel 3.000.000 kjøretøyer. Hvis bilindustrien leverer det brede modellutvalg vi håper på og kjøperne fortsatt finner elbilen økonomisk gunstig, så er 1,5 millioner elbiler i 2030 en realistisk prognose. Da står vi sterkt den dagen klimamålet skal gjøres opp.

Klimaforliket og avgiftsordninger for elbiler er en politikk som faktisk har ført til endring. Ennå må elbilen ha fordeler for at det skal lønne seg, men et sted på veien blir elbilene så attraktive at de nok kan tåle flere avgifter. Den dagen vet vi at det har skjedd et grønt skifte i transportsektoren.