Meny
Vegvesenet lytter til transportbransjen: – Du ønsker ikke å ha sju stopp mellom Oslo og Bergen Foran fra venstre Martin Bjørkhaug, styremedlem NLF Sogn og Fjordane, Frode Kårstad, styremedlem NLF Sogn og Fjordane, Kjell Olafsrud, markedsdirektør NLF, Reidar Retterholt, regiondirektør NLF Agder og Rogaland. Bak fra venstre: Per Ove Fossheim, seksjonsleder i Statens vegevsen, Ingrid Lutnæs, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør i Statens vegvesen, Per Atle Ådland, styreleder NLF Hordaland, Bodil Rønning Dreyer, divisjonsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Emilie Gynnild

Publisert
24.October.2022

Vegvesenet lytter til transportbransjen: – Du ønsker ikke å ha sju stopp mellom Oslo og Bergen

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er glad for holdningsendringen de opplever i Statens vegvesen. – Det er godt å bli lyttet til som kunde, sier NLF.

NLF ga forrige uke verdifulle innspill til Statens vegvesen gjennom programmet «Forutsigbar fremkommelighet» på smertepunkter som yrkessjåførene møter langs vegen.

Det har vært flere møtepunkter med NLF og et webinar om en enklere reisehverdag for yrkessjåføren dette året. Gjennom disse møtepunktene har vi fått verdifull innsikt om utfordringer for yrkessjåførene og yrkestransportørene.

– Forutsigbar fremkommelighet handler dypest sett om å ta kunden på alvor, og gi den informasjonen de trenger for å kunne gjøre oppgaven på veien ved å tenke helhetlig og lage produkter og levere tjenester som de kan ha nytte av, sier leder av programmet Forutsigbar fremkommelighet, Jacob Trondsen.

Har kartlagt strekningen Bergen–Fjordane–Oslo

Strekningen Bergen–Fjordane–Oslo er kartlagt med tanke på hva som er smertepunkter, og med forslag til tiltak. Tiltakene som gjøres her vil også fungere for resten av landet.

– Det blir fantastisk å kunne legge inn kjøretøyet ditt, og finne ruter og varslinger, sier NLF.

– Det er mengden av tunneloppgraderinger, med mange stengninger samtidig på en vegstrekning, og lite koordinert vegarbeid som rir næringen, sier Frode Kårstad, styremedlem i NLF Sogn og Fjordane.

Han påpeker at det kommer i tillegg til alt annet.

– Du ønsker ikke å ha sju stopp mellom Oslo og Bergen. Sjåførene blir stressa, det ødelegger familieliv, sjåførene kommer ikke hjem til ungene sine, sa Kårstad i NLF.

Statens vegvesen har jobbet frem bedre tjenester for trafikkinformasjon

Temaside for fjelloverganger og SMS-varsling for fjelloverganger og vanskelige strekninger ble utviklet sist vinter. Det er en populær tjeneste hvor alle kan få kjapp oversikt og varsling om stenging.

Det har også kommet to nye tjenester som retter seg spesielt inn mot transportbransjen. Det ene er Vegvesen trafikk-app hvor første versjon ble lansert i juni 2022, og som kontinuerlig utvikles og forbedres. Og ruteplanlegger for tungbil nå nett og app.

– Det blir fantastisk å kunne legge inn kjøretøyet ditt, og finne ruter og varslinger, sa Per Atle Ådland fylkesleder NLF Hordaland.

Her kan du se hvordan disse tjenestene fungerer:

Vegvesen trafikk-app for yrkessjåfører:

Nå kommer det et bedre verktøy for planlegging og koordinering av vegarbeid

NLF etterlyste mer systematisk kontakt ved planleggingen av vegarbeid.

Og som et svar på det er «Fremkommelig veg» en arbeidstittel på et nytt produktområde i Drift og vedlikehold. Det jobbes blant annet med en aktivitetskalender for vegarbeid, som kan bli et godt verktøy for å planlegge for lengre tidshorisonter og lengre strekninger, uten at sum ekstra reisetid på en strekning blir for mye.

– Vi ønsker å lage en hverdag for byggelederen som bidrar til bedre fremkommelighet for kunden. Der vi får til god dialog finner vi ofte gode løsninger sammen, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Statens vegvesen vil ha innspill på hva ekstraordinære omstendigheter er

Vegarbeid og hendelser på vegen skaper uforutsigbarhet og utfordringer med kjøre- og hviletid.

– Det er nyttig å få høre historier om hvordan helheten i Statens vegvesen påvirker hverdagen, sa Ingrid Lutnæs, avdelingsdirektør for veg og trafikkjuridisk i Vegvesenet.

EU-kommisjonen har utvidet handlingsrommet i artikkel 12 som åpner ​for å forlenge daglig og ukentlige kjøretiden, under ekstraordinære omstendigheter, for å komme tilbake til arbeidsgiverens driftssenter eller førerens bosted.

Statens vegvesen utfordret bransjen til å gi innspill på hva som er ekstraordinære omstendigheter for å få unntak, og det er verdifullt å ha en dialog framover om dette.