Meny
Veien til en utslippsfri transportsektor

Publisert
23.May.2017

Veien til en utslippsfri transportsektor

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres.

Men det finnes fremdeles mange utfordringer, og det går ikke fort nok. Derfor må de grønne løsningene vokse enda raskere. Norge kan bli med på sin del av denne veksten dersom politikerne og næringslivet øker ambisjonsnivået. Vi må gire opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Er i ferd med å trå over en ny terskel

Transportsektoren er en av de første som kan bli helt utslippsfri. En revolusjon er på gang i personbilsektoren, hvor vi i løpet av få år kan klare å dekke alle transportbehov med el og hydrogen. Samtidig er vi i ferd med å trå over en ny terskel. Nå blir fossil olje utfordret også innen varetransport, anleggsmaskiner, skipsfart og luftfart. Under konferansen blir det vist frem de nyeste modellene og de mest spennende løsningene som kan ta oss hele veien til en fossilfri transportsektor.

Få grønn vekst og løse klimautfordringene

ZEROexpo er et møtested for teknologiutviklere, næringsliv og publikum, og er en unik arena for å vise frem den neste store nullutslippsløsningen. ZERO mener at det må gires opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Det er da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Konferansen avholdes på Folketeateret i Oslo 31.oktober og på Oslo Kongressenter 1.november.