Meny
Veien til nullutslipp

Publisert
17.March.2017

Veien til nullutslipp

Det selges 423 nye biler hver dag. De aller fleste går helt eller delvis på fossilt drivstoff. Selv om salget av nullutslippsbiler øker, vil dagens fossile bilpark forurense i mange år til. Kravene til klimakutt i transportsektoren er høye. Vil vi klare å halvere utslippene fra personbilparken på bare 13 år?

Norges Automobil-Forbund (NAF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) inviterer til frokostmøte hvor det legges frem nye tall som viser en fremskriving av utslippene fra bilparken.

[factbox id=”1″]

Presenterer tall som gir ny innsikt i mulighetene

For politikerne har det viktigste virkemiddelet for å nå 2030-målet om 40 prosent kutt i utslippene fra transportsektoren vært at det ikke selges fossilbiler fra 2025. Debatten har imidlertid også vært preget av usikkerhet om hva de ulike tiltakene faktisk kutter av utslipp.

Lasse Fridstrøm (TØI) presenterer tall på frokostmøtet som gir ny innsikt i mulighetene for å gjøre kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren.

Med dette som bakteppe skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortelle om regjeringens arbeid for å nå utslippsmålene til transportsektoren. Vi får en debatt om hva slags virkemidler som vil være nødvendige i tiden fremover.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, har blant annet vurdert de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å skifte ut den norske bilparken til elbiler.

Alle partiene er enige om 2030-målene, men ser veien mot nullutslipp helt lik ut? Valgkampen nærmer seg og partiprogrammene vedtas. Har partiene bestemt seg for sine viktigste tiltak? Hva skiller de ulike regjeringsalternativene?