Meny
Veiene skriker etter vedlikehold – etterslepet må fjernes innen 2030 Foto: NAF

Publisert
07.June.2021

Veiene skriker etter vedlikehold – etterslepet må fjernes innen 2030

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort. Det samlede etterslepet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Veiene vi kjører på hver dag skriker etter mer vedlikehold.

Norske bilister er lei av at politikere vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som fylkesveiene råtner på rot. For hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det i dag fire kroner på nye utbygginger. Den brøken må endres, slik at vedlikeholdsetterslepet er fjernet innen 2030.

Over halvparten av landets befolkning mener at veivedlikehold må prioriteres. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier. 68 prosent i de minst sentrale strøkene vil at vedlikehold skal prioriteres, sammenliknet med 39 prosent i storbyen. Andelen som vil prioritere veivedlikehold stiger jo mindre sentralt folk bor, og viser at folk i distriktene kjenner problemet med utrygge og forfalne veier på kroppen.

Dårlig vedlikeholdte veier kommer også høyt opp på listen over hva som bekymrer folk på deres hverdagsreiser. Uansett hvor i landet folk bor, er dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk, ol.) en bekymring. Jo mindre sentralt folk bor, jo mer øker bekymringen. Over 40 prosent av de som bor i distriktene er bekymret for dårlig veivedlikehold. Det er et paradoks at nesten samtlige partier på Stortinget er positive til å styrke veivedlikeholdet, samtidig som vedlikeholdsnivået er så lavt.

NAF jobber for at våre medlemmer skal komme vel frem. Vi forventer at partiene tar sine egne formuleringer på alvor i de kommende årene, og prioriterer veivedlikehold høyere.

NAF mener:

  • Veivedlikehold må prioriteres betydelig opp i de kommende statsbudsjettene.
  • Etterslepet på veivedlikehold må fjernes innen 2030.
  • Hvis ikke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er fjernet innen 2030 bør staten overta ansvaret for dagens fylkesveier.

Vedtatt av landsmøtet i NAF, Tromsø, 5. juni 2021