Meny
Velger norske VARD til å bygge utslippsfritt skip

Publisert
21.August.2018

Velger norske VARD til å bygge utslippsfritt skip

Verdens første elektriske og selvkjørende containerskip, Yara Birkeland, er et skritt nærmere sjøsetting. Med Statsminister Erna Solberg tilstede, signerte YARA en avtale med VARD på cirka 250 millioner kroner for å bygge skipet. Vard Brevik vil levere skipet tidlig i 2020, og det vil være selvgående innen 2022.

I mai 2017 annonserte gjødselselskapet YARA og teknologiselskapet KONGSBERG et samarbeid for å bygge verdens første selvgående elektriske containerskip. Når skipet er i drift vil det årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler. Ved å flytte transport fra vei til sjø reduseres utslipp av CO2 og NOx og trafikksituasjonen bedres i tett befolkede strøk.

Det er knyttet stor interesse til utviklingen av skipet, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er første gang noen bygger et skip som Yara Birkeland. Vi har satset på samarbeidspartnere med sterk entreprenør-ånd og med ekspertise i verdensklasse. VARD har lang erfaring med å bygge spesialtilpassede skip, og vil levere et fartøy som kommer til å skape endring. Skipet vil føre til reduserte utslipp, og vil bidra til å skaffe nok mat til verden samtidig som vi tar vare på klima og miljø, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i YARA.

VARD er et ledende selskap innen design og bygging av spesialfartøy. Yara Birkeland er planlagt levert fra Vard Brevik i Telemark første kvartal 2020. Fartøyets skrog skal bygges ved Vard Braila i Romania.

– Vi er svært glade for at YARA valgte oss som partner i dette innovative og spennende prosjektet. Med vår lange erfaring i å bygge skreddersydde avanserte spesialfartøy, er vi begeistret over å få muligheten til å bygge verdens første selvkjørende og elektriske containerskip. Det er en stor glede for meg å ønske YARA og KONGSBERG velkommen til VARD, og vi ser frem til et godt samarbeid med alle partnerne i prosjektet, Roy Reite, konsernsjef i VARD.

Mottatt støtte

Prosjektet har mottatt 133,6 millioner kroner i støtte fra ENOVA som er Statens virkemiddelapparat i utviklingen av lavutslippssamfunnet og framtidens energisystem.

Statsminister Erna Solberg var tilstede i Brevik under signering av avtalen mellom YARA og VARD.

– Dette er et godt eksempel på hvordan norsk industri kan samarbeide for å finne opp nye løsninger og å skape grønne arbeidsplasser. YARA, KONGSBERG og VARD har bygget videre på kunnskap om teknologi, logistikk og skipsbygging. De har hatt en ambisjon om å skape bærekraftig innovasjon sammen. Da får vi spennende pionerprosjekter som dette. Jeg er stolt over at Regjeringen har støttet utviklingen gjennom ENOVA og ønsker lykke til med byggingen», sa statsminister Solberg.

Teknologiselskapet KONGSBERG er en viktig partner i prosjektet. KONGSBERG har ansvar for teknologi, inkludert sensorer og integrasjon som er nødvendig for fjernstyrt og autonom operasjon. KONGSBERG leder an i en endring av maritim industri som først vil påvirke korte distanser til sjøs, og som har potensial for flere segmenter.

– Yara Birkeland er et viktig steg framover for hele den maritime næringen og innebærer betydelige fremskritt innen bærekraft og teknologi. Den norske maritime klyngen har tatt en lederrolle når det gjelder teknologi, design, lovgiving, testing og alle andre sider av utviklingen, sier Geir Håøy, konsernsjef i KONGSBERG.

Prosjektet startet som et tiltak for å bedre logistikk ved Yara Porsgrunns gjødselfabrikk.

Hver dag trengs mer enn 100 dieseldrevne turer med lastebil for å transportere produkter fra Yaras Porsgrunn-anlegg til havner i Brevik og Larvik. Derfra sender YARA produkter til kunder over hele verden. Med det nye autonome batteridrevne containerskipet flytter YARA transporten fra vei til sjø og reduserer dermed støynivå og støvutslipp, forbedrer sikkerheten til lokale veier og reduserer NOx og CO2-utslipp.