Meny
Vellykket start for ny utslippsfri teknologi med MF Hydra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, flankert av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (til høyre) og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide (nummer to fra venstre). Gudmor Thina Margrethe Saltvedt helt til venstre. Foto: Lars Olve Hesjedal/Statens vegvesen

Publisert
07.July.2023

Vellykket start for ny utslippsfri teknologi med MF Hydra

– Med en vellykket start på hydrogen på MF Hydra, har vi dratt teknologiutviklingen et steg videre, noe som er viktig for det grønne skiftet i hele transportsektoren.

Det sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da verdens første hydrogenfartøy, MF Hydra, ble døpt på Hjelmeland i dag.

Viktig også globalt

Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.

31. mars ble hydrogendriften startet på MF Hydra i sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik.

– Statens vegvesen er stolt over å bidra til at offentlige anskaffelser har blitt et viktig virkemiddel for å utvikle og implementere ny teknologi, og gjennom det gi bedre tjenester til trafikantene. Erfaringene med verdens første hydrogenferje, MF Hydra, viser at dette er mulig, legger hun til.

– Vi bruker innkjøpsmakt til omstilling

– Vi har tradisjon for å benytte vår rolle som innkjøper i milliardklassen til å akselerere utviklingen for å nå målene som er satt for transportsektoren. Det er viktig for oss å bruke innkjøpsmakt til omstilling. Nullutslippsfartøy er en viktig del av dette, legger hun til.

– Oppstarten av hydrogendrift på MF «Hydra» er vært svært vellykket. Det fungerer utrolig bra, og vi er overbevist om at flytende hydrogen på skip er en løsning som kan tas i bruk i Norge og resten av verden, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

Over 20 år med grønn ferjeinnovasjon

Norge ligger helt i front når det gjelder det grønne skiftet innen maritim transport, og Statens vegvesen viser sjøvegen for kombinasjonen mellom ny teknologi og det grønne skiftet nok en gang.

Statens vegvesen har over 20 år med grønn ferjeinnovasjon bak oss. I 2000 var MF Glutra første bilferje i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG). Dette har lavere utslipp enn den tradisjonelle dieseldriften. For 11 år siden lyste vi ut anbudet som resulterte i MF Ampere, verdens første elektriske ferje med propelldrift.

Og med verdens første hydrogenferje i drift tar vi enda et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

Å kunne sette verdens første hydrogenferje i drift er et godt eksempel på kombinasjonen offentlig tilrettelegging og innovasjon i bransjen.

– Statens vegvesen har gode erfaringer med å utfordre markedet til å finne løsninger. Det grønne skiftet i ferjedriften er et resultat av vi bruker innkjøpsmakt, samtidig som rederiene tar utfordringene, avslutter vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Sjøfartsdirektøren: – Viktig for Norge som nasjon

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier at det er svært viktig for Norge som maritim nasjon at vi har aktører som satser på ny grønn teknologi, slik som Norled gjør med dette hydrogenprosjektet.

– Så vet vi at det kan være utfordringer når ny teknologi skal tas i bruk, men da er det og positivt at Sjøfartsdirektoratet har blitt tett involvert i prosjektet tidlig, på samme måte som vi var det når den første bilferjen på batteri skulle settes i drift. Dette er selvsagt et svært viktig prosjekt for Norled, men også for Norge som nasjon. Det at vi sammen, næring og myndigheter, legger til rette for ny teknologi vil gi Norge en konkurransefordel og kan legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, men også gjøre det enda mer spennende å jobbe i den maritime næringen, sier Hareide.