Meny
Vi krever seriøs og trygg transport!

Publisert
09.March.2020

Vi krever seriøs og trygg transport!

Godsalliansen lanserer opprop med mål om å fremme seriøse transportaktører og få farlige vogntog av veiene.

– Useriøse aktører utgjør en fare langs veiene og utkonkurrerer seriøse aktører gjennom å spare penger på utstyr og å underbetale sjåførene, sier Johnny Hansen, leder i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Inspirert av en rekke enkeltbedrifter på sosiale media som Kaffemestern i Tromsø og Restaurant Lofotmat i Henningsvær, har Godsalliansen laget et opprop der bedrifter kan forplikte seg til å bruke seriøse transportaktører, samt at de krever strengere regler, hyppigere kontroller og kraftigere sanksjoner for de som bryter reglene. Useriøse aktører sparer penger på utstyr og sjåførlønn.

– Hvis en utenlandsk arbeidsgiver betaler langt under det en sjåfør har rett på mens han kjører i Norge, er sjansen for å bli tatt forsvinnende liten. Og om de blir tatt er straffen å betale det sjåføren egentlig har krav på. Det er som å bli tatt for sniking på toget og straffen er å betale billett, sier Hansen.

Målet med oppropet er både å bevisstgjøre bedrifter og organisasjoner om den makten de har som kunde, til å påvirke hva slags aktører som får transportoppdrag. Samt å skape et politisk press om å få bukt med problemet med bøter og straff som faktisk svir for de som bryter reglene.

– Så lenge disse vogntogene kan kjøre langs veien med manglende utstyr og ulovlig lav lønn til sjåføren uten å bli straffet for det, vil de presse ned prisene. Det rammer seriøse aktører innen biltransport, samt gods på både sjø og bane, sier Hansen.

Godsalliansen oppfordrer alle til å dele oppropet, samt bedrifter og organisasjoner til å skrive under. Oppropet er på Godsalliansens hjemmeside: https://godsalliansen.no/signup/

– Det er mye som må gjøres på flere fronter for å få farlige vogntog av veiene, men dette er et konkret bidrag som alle som bestiller varer kan gjøre, avslutter Hansen.