Meny
Viktig for norsk verdiskaping

Publisert
09.February.2018

Viktig for norsk verdiskaping

Avinor Oslo lufthavn hadde en stor økning på flyfrakt i 2017, hvor de største volumene er på eksporten av fersk norsk sjømat.

I 2017 ble det fløyet 185 000 tonn flyfrakt til og fra Oslo lufthavn. Dette er en vekst på 35 prosent sammenlignet med året før.

– De største volumene med flyfrakt på Oslo lufthavn er norsk sjømat som eksporteres ut på verdensmarkedene. Dette er gode nyheter for norsk sjømatindustri som gjennom året har fått et forbedret tilbud som har styrket konkurransekraften deres, sier Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor.

Flere rene fraktselskaper har valgt å etablere seg på Oslo lufthavn det siste året og disse har bidratt til at norsk sjømat har fått kortere reisevei ut i verden.

Atlas Air med direkterute til Seoul, CAL med direkterute til Tel Aviv, Turkish Cargo til Istanbul og DHL sin rute mellom Lakselv og Oslo lufthavn, med blant annet levende kongekrabbe, var nye ruter på fra Norges hovedflyplass i 2017.

Sjømatnæringen ønsker Oslo lufthavn som knutepunkt

– Norge genererte rett i underkant av 230 000 tonn sjømat som flyfrakt i 2017. Av dette gikk 39 prosent med fly direkte ut av Norge via Oslo lufthavn, forklarer Langaas.

De resterende 61 prosentene gikk med lastebil til andre lufthavner i Nord- og Mellom-Europa, men dette ønsker Avinor og sjømatnæringen å gjøre noe med.

– Vi ønsker å legge til rette for at mest mulig sjømat kan gå direkte fra Norge og ut i verdensmarkedene. Det er tidsbesparende og gjør at sjømatnæringen får fraktet råvarene sine raskest mulig ut i verden. Direktealternativer for sjømaten fra Oslo lufthavn bidrar også til en reduksjon i antall vogntog som må ut av Norge og ned til sentrale Europa for videre flyforbindelser, sier Langaas.

– Tallene for 2017 og året før viser at næringen har stor appetitt på direktekapasitet, og at mer norsk sjømat flys ut direkte fra Norge. Dette er viktig for norsk sjømatnæring og for verdiskaping i hele landet.

Fraktøkning på interkontinentale ruter

Generell flyfrakt med selskaper som TNT, FedEx, DHL og UPC økte med 25 prosent i 2017. 58 prosent av all flyfrakt fra Oslo lufthavn ble betjent av rene fraktfly. På interkontinentale ruter til Asia, Afrika og USA har vært en vekst på 52 prosent på frakt om bord.

– Det som er spesielt gledelig å se på interkontinentale passasjerflygninger er at innkommende frakt økte med hele 110 prosent, sier Langaas.

– Avinor skal binde Norge sammen, og Norge sammen med verden. Derfor er det viktig for oss å få nye og attraktive langruter som gjør nordmenns reise ut i verden kortere og mer effektiv. Å kunne fylle opp et passasjerfly både med passasjerer og flyfrakt gjør regnestykket bedre for potensielle nye selskaper, og det bidrar ikke minst til at norsk næringsliv får eksportert sine råvarer på en mer effektiv måte, forklarer han.

Foretrukket knutepunkt i Norden

Avinor Oslo lufthavn har i løpet av de siste årene blitt et ledende knutepunkt for flyfraktere i Norden.

– Mer direkte flykapasitet ut fra Oslo lufthavn er viktig for sjømatnæringen i hele Norge og bidrar til bedre tilgang til våre viktigste markeder, sier Espen Andersen, Manager Forward Department i Lerøys Seafood.

Da Avinor presenterte sine trafikktall for 2017 viste den at nær 53 millioner passasjerreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 4,1 prosent sammenlignet med 2016.

– Hovedårsaken til passasjerveksten er en bedring i norsk økonomi, med større optimisme både hos bedrifter og privatpersoner. Også internasjonalt er det en økonomisk oppgang som påvirker besøkstallene til Norge positivt, kommenterer konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.