Meny
Vil bygge energivennlige veier

Publisert
06.December.2017

Vil bygge energivennlige veier

Bærekraftig infrastruktur er ett av forskningsområdene i Ferjefri E39, og denne problemstillingen har Giuseppe Marinelli (post.doc ved NTNU) konsentrert seg om i sitt forskningsprosjekt «Energy friendly Road Design».

– I Norge har man en målsetting om nullutslipp, og elektriske biler/hybridbiler er det viktigste tiltaket. Men, sjåfører må vite hvor langt de kan kjøre før de må lade bilen sin, forklarer Marinelli.

Vil avdekke krevende strekninger

– Mitt prosjekt handler om en utregningsmetodikk for hvordan man kan planlegge veier som krever mindre energi fra kjøretøyene, altså at man skal kunne kjøre så langt som mulig uten å måtte lade kjøretøyet, forklarer han. Det gir selvfølgelig også en effekt på dagens bilpark, men da gir det mindre drivstofforbruk!

– Min drøm er å kunne være med på å endre fremtidens veier, altså at mitt verktøy blir en medvirkende faktor i tidlig planleggingsfase av veier, men også at man kan bruke verktøyet mitt for å planlegge vedlikeholdsfasen i et veiprosjekt, utdyper han.

Verktøyet skal kunne brukes for å avdekke såkalte «hotspots», altså strekninger som er spesielt energikrevende, og som derfor bør komme høyt opp på prioriteringslisten over strekninger som bør justeres slik at de blir mindre energikrevende.

«Dette er fremtiden, og den ønsker jeg å kunne være en del av.»

– Giuseppe Marinelli

Dette verktøyet blir en bit i et puslespill bestående av mange faktorer når man skal planlegge en vei, drømmen er at verktøyet skal kunne tas i bruk, slik at vi etter hvert kan tilby en energirapport om strekninger på E39. Algoritmer og ideer skal testes ut nå, og i løpet av neste år håper jeg at metodikken min kan tas i bruk i planleggingen av utbedret og ferjefri E39.

– Jeg bodde i Italia da jeg hørte om Ferjefri E39, og jeg ble opprømt over det visjonære prosjektet. Dette er fremtiden, og den ønsker jeg å kunne være en del av, understreker Marinelli.