Meny
Vil etablere gigafabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller Foto: Company

Publisert
11.March.2021

Vil etablere gigafabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller

TECO 2030 ASA (OSE-Ticker: TECO) ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen, og vil dermed bidra til å kutte drivhusgassutslippene til skipsfarten.

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030 ASA.

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 ASA utvikler brenselceller for tungtransport, i første omgang skipsfart, og disse vil bidra til å kutte skipenes klimagassutslipp.

Med etableringen i Narvik bidrar selskapet til realisering av regjeringens ambisjon om at Norge skal ha en helhetlig verdikjede for utnyttelse av hydrogen som energibærer.

Vurdert ulike steder

TECO 2030 ASA har vurdert en rekke ulike alternativer for hvor gigafabrikken skal bygges, og hadde i utgangpunktet tenkt å etablere fabrikken på Østlandet. Valget har nå i stedet falt  på Narvik, der fabrikken vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.

– Etter at det ble kjent at vi planla en fabrikk i Norge, har vi fått nærmere 30 seriøse henvendelser om mulige lokaliseringer. Vi setter pris på interessen og alle innspillene, men det tidligere REC-bygget er svært avansert og perfekt for oss. Det bidro til at valget falt på Narvik, sier Enger.

– Bygget er dessuten helt ferdig og innflyttingsklart, og det er åpenbart en fordel for prosjektet, legger han til.

– Vi opplever også at Narvik har en positiv holdning til industri og næringsutvikling, og vi håper og tror at denne etableringen vil skape betydelige ringvirkninger i byen og regionen knyttet til hydrogen; en energibærer det er voldsom interesse for. Mens Harstad er oljehovedstaden i Nord-Norge, er målet nå at Narvik blir hydrogenhovedstaden, sier Enger.

Investeringer og arbeidsplasser

Planen er at kapasiteten ved anlegget skal økes gradvis. Arbeidet planlegges påbegynt i løpet av 2021, og den første produksjonen ventes i løpet av neste år. Det forventes totale investeringer på opp mot én milliard kroner over en tiårsperiode.

Det kan i løpet av denne perioden skapes opp mot 500 arbeidsplasser innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon. TECO 2030 forventer å ha 100 ansatte ved fabrikken allerede innen utgangen av 2025. Utviklingen av teknologien gjøres i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også vil bidra i planleggingen og byggingen av det kommende anlegget.

TECO 2030 ASA vurderer ulike finansieringsalternativer for den nye gigafabrikken. Selskapet er i samtaler med ENOVA, og andre institusjoner for å evaluere finansieringsmulighetene.

Det tidligere REC-bygget har vært eid av statlige SIVA – Selskapet for Industrivekst, men ble nylig overtatt av eiendomsselskapet Kubera AS, som vil leie det ut til TECO 2030 ASA gjennom en langsiktig leieavtale med kjøpsopsjon.

Grønn skipsfart

TECO 2030 ASA fokuserer på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Selskapets mål er utslippsfri skipsfart, og her vil hydrogenbaserte brenselceller stå sentralt, spesielt når det gjelder bruksområder hvor batterier blir for tunge.

Et eksempel på dette er prosjektet Green Hydrogen @ Blue Danube, hvor det skal produseres hydrogen basert på sol og vind i Romania, som så vil bli fraktet på lektere langs Donau til industrielle kjøpere i Østerrike og Tyskland. TECO 2030 ASA er partner i prosjektet og skal levere brenselceller til de hydrogendrevne taubåtene som skal føre lekterne på Donau.

TECO 2030 ASA har utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Navnet TECO 2030 ASA spiller på at FNs sjøfartsorganisasjon IMO har satt 2030 som en viktig tidsfrist for utslippsreduksjoner fra skip, og innen dette året skal CO2-utslippene fra skipsfarten kuttes med 40 prosent. TECO 2030 ASA ble høsten 2020 notert på Euronext Growth, Oslo Børs.