Meny
Vil hindre juks på verksted og i transportbransjen

Publisert
07.November.2017

Vil hindre juks på verksted og i transportbransjen

– Vi skal bekjempe juks i transportsektoren. Regjeringen foreslår nå regelendringer som vil bedre kontrollen på bilverksted og kvaliteten på EU-kontrollene. Vi må stoppe useriøse verksteder som driver med juks. Vi foreslår også strengere regler for fartsskrivere som registrerer kjøre- og kviletid i tunge kjøretøy. Vi må sikre at seriøse aktører vinner i markedet, ikke de som jukser med regler og avgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen la fredag frem forslag til Stortinget om endringer i vegtrafikkloven, som innebærer nye krav til verksteder og kontrollører som utfører EU-kontroll. Endringene henger sammen med nye EU-regler på området.

– Du skal kunne føle deg trygg når du leverer bilen din inn på et verksted. Både på at de som jobber der vet hva de gjør, men også på at de følger alle lover og regler. Nå vil regjeringen skjerpe krav til godkjenning, kompetanse og tilsyn med virksomheter som gjennomfører periodisk kontroll av kjøretøy og de tilsatte i kontrollorganene, sier Solvik-Olsen.

Videre ønsker regjeringen å synliggjøre at kjøretøyskontroll langs vei skal være basert på risiko, og stille krav til kontrollutstyr og kompetanse hos de som kontrollerer langs vei og i bedrift.

Vanskeligere å drive med juks

Det skal også bli vanskeligere å jukse med fartsskriveren som registrerer kjøre og hviletid i tunge kjøretøy. Som et følge av ny EU-forordning, blir det mellom annet skjerpede krav til kontroll av fartsskriveren og til godkjenning og tilsyn med fartsskrivervirksomhetene.

– Vi har tidligere registrert at enkelte jukser med fartsskriveren, som registrer kjøre- og hviletid i tunge kjøretøy. Slikt juks ødelegger for konkurransen med de som følger reglene, men ikke minst er det trafikkfarlig å ha sjåfører som ikke følger reglene ute på veiene våre. Som et tiltak for å sikre at fartsskriveren fungerer som han skal, blir det foreslått skjerpede regler for godkjenning av og tilsyn med fartsskrivervirksomhetene, og å pålegge dem å støtte kontrollmyndighetene i undersøkelser av om fartsskriveren er manipulert, sier Solvik-Olsen.

Sikrer god kvalitet på verkstedene

De forslagene som nå blir lagte frem om endringer i lovverket henger sammen med nye EU-regler på området. Men regjeringen går og lengre enn EU-reglene på noen område.

Mellom annet foreslår regjeringen endringer for kjøretøysverksteder som ikke er kontrollorgan eller fartsskriververksted.

– Formålet er å sikre god kvalitet på tjenestene verkstedene leverer gjennom krav til godkjenning og tilsyn, og å hindre ulovlig arbeid på motorvogn. Det vil gi bedre trygghet for bileierene, de seriøse aktørene i bransjen, og alle oss andre trafikanter, sier Solvik-Olsen.