Meny
Vil lade trailere på samme måte som tannbørster

Publisert
29.March.2017

Vil lade trailere på samme måte som tannbørster

Lastebiltrafikken vil øke med nesten 70 prosent mot 2050. Samme år skal Norge være klimanøytralt. Da må Vegvesenet gå nye elektriske veier for å nå målet.

Hvordan kan trailere fange opp fornybar energi fra sol, vann og vind underveis slik at de blir mer miljøvennlig? Dette er noe Statens vegvesen forsker på i prosjektet ELinGO.

Kan ikke overføres til sjø I dag er det er bare en prosent som kan overføres til sjø eller bane: Enten fordi det er korte avstander (90 prosent), ikke finnes egnede togskinner eller det ikke kan fraktes der det er sjø. Elektrifisering av trailere kan være en måte å håndtere den økte godstrafikken på veg.

[factbox id=”1″]

– Batterier vil bli for stort og tungt på trailere i langtransport. Det er heller ikke optimalt med batterier for lange avstander på personbiler som kjører kort til daglig. Derfor vil elektriske veger være en smart løsning, sier Tom E. Nørbech som representerer prosjekteier Statens vegvesen i ELinGO.

Han forklarer at kjøretøy kan få elektrisitet fra kjøreledning, som trikk og bane, fra skinne i vegbana eller lades trådløst underveis.

Trådløs lading underveis

– Statens vegvesen ser på en løsning med trådløs overføring av strøm fra vegbana, slik at en ikke trenger å stanse for å lade. En sånn løsning kan også brukes av personbiler. Dette er såkalt induktiv lading som lenge har vært i brukt i elektriske tannbørster, forklarer Nørbech.

– Det har tidligere vært tester med å lade kjøretøy trådløst, men utfordringen blir å overføre strøm på denne måten mens kjøretøyet er i bevegelse.

[img id=”1″]

– E(lveg) 39, vi skal finne ut hvilken metode som er best for å få trailere til å fange opp elektrisitet underveis. Vi bruker E39 som case. Her gjøres det for tiden mye interessant forsknings- og analysearbeid i forbindelse med «Fergefri E39», og de har ambisjoner om å ta i bruk nye og framtidsrettede løsninger.

To testveger i Sverige

I Sverige har de allerede to testprosjekter med elveger. Utenfor Gävle har de overhengende kjøreledninger som brukes for trailere på to kilometer offentlig veg. Dette ligner på teknologien som brukes for trikk og tog.

På den andre strekningen ved Arlanda i Stockholm tester man ut et konsept med skinne i vegbanene.

– Vi er spente på resultatet fra disse testene, siden de har overføringsverdi til norske forhold, sier Nørbeck.

Artikkelen fortsetter under video.

[youtube id=”cHQCaNcGaP0″]

Sparer 300 millioner liter drivstoff Hvis all trafikk langs E39 fra Trondheim til Kristiansand hadde gått på elektrisitet, ville tre prosent av all strøm i regionen gått med til lading av kjøretøy. Da vil det spares 300 millioner liter diesel og bensin.

Siemens, som er langt framme innen elektriske løsninger for tungtransport på veg, deltar både i svenskenes prosjekt og Vegvesenets forskningsprosjekt.

Trenger bare ekstra energi utenfor elveg

Elveger kan gi et svært ressurseffektivt transportsystem. De vanligste fornybare alternativene til diesel er hydrogen, biodrivstoff eller elektrisitet lagret på batteri. Med elveger får en dramatisk mindre behov for å frakte energi om bord: Da trenger traileren bare ekstra energi til å komme seg noen mil til siden av hovedvegnettet for å laste eller losse.