Meny
Vil påskynde reduksjonen av karbonutslipp fra veitransport i Europa

Publisert
03.January.2019

Vil påskynde reduksjonen av karbonutslipp fra veitransport i Europa

BioLNG EuroNet har kunngjort at selskapet ønsker å satse sterkere på LNG (liquefied natural gas) som drivstoff for veitransport i Europa med ny infrastruktur som skal sikre langsiktig bruk.

Konsortiumet, som består av Shell, DISA, Scania, Iveco, CNH Industrial Capital Europe under varemerket IVECO Capital og Nordsol, skal hver stå bak separate aktiviteter som vil føre til flere enn 2.000 LNG-drevne lastebiler på veien, 39 LNG fyllestasjoner og oppbyggingen av en fabrikk for produksjon avbio-LNG i Nederland.

LNG fyllestasjonene vil utgjøre et pan-europeisk nettverk og vil bli bygd i Belgia, Frankrike, Tyskland Nederland, Polen og Spania. Stasjonene vil være lokalisert rundt 400 km fra hverandre på hovedkorridorene fra Spania til øst i Polen.

– LNG er et drivstoff med økende betydning for langtransportbiler og vil utgjøre en viktig energikilde i utviklingen av transportsektoren, sier Istvάn Kapitάny, Executive Vice President, Shell Retail.

– Shell forplikter seg til å tilby våre kunder energi med mindre karbonutslipp, og de nye LNG fyllestasjonene utgjør en viktig brikke i dette puslespillet. Jeg ser frem til at dette viktige nettverket av stasjoner skal ønske europeiske kunder velkommen i årene som kommer.

– Dette programmet dekker fyllestasjoner, biodrivstoff-produksjon og underleverandører som alle er nødvendige for at progressive kunder skal investere i lastebiler, til tross for høyere startkostnader, sier Jonas Nordh, Director Sustainable Transport Solutions hos Scania.

– Mens LNG, som reduserer CO2-utslippene med inntil 20 prosent, er godt tilgjengelig idag, vil biogass, som reduserer CO2-utslippene med over 90 prosent, i økende grad vil bli blandet med naturgass etter hvert som biogass-produksjonen trappes opp.

– Dette prosjektet åpner mulighetene for en sømløs overgang til en sirkulær økonomi basert på å generere energi fra avfall. Dette muliggjør til og med negative utslipp av drivhusgasser og karbonfangst. Prosjektets finansiering gjør det mulig for oss å hjelpe kundene våre til å konvertere bilflåtene sine til LNG-drift gjennom konkurransedyktige finansierings- og leasing-planer gjennom Iveco Capital. Dette gjør det mulig å øke antall naturgassdrevne kjøretøy på europeiske veier og gjøre fremskritt mot en bærekraftig transportindustri, sier Pierre Lahutte, toppsjef hos Iveco.

BioLNG-fabrikken vil produsere 3000 tonn bio-LNG i året og vil benytte biogass produsert fra organisk avfall. Gassen vil bli solgt til sluttbrukere via LNG-nettverket.

– Ved å gjøre bio-LNG tilgjengelig vil LNG kunne være den fremtidige energikilden for den store transportsektoren, sier Jerom van Roosmalen, en av grunnleggerne av Nordsol.

– Nordsol har besluttet å gjøre bio-LNG lett tilgjengelig som et rent og sikkert avansert biodrivstoff som er bredt tilgjengelig til en fornuftig pris. Vårt bio-LNG-konsept er bygd rundt denne visjonen, og vi ser frem til å rulle ut denne ekspansjonen sammen med våre partnere i konsortiumet.

BioLNG EuroNet har en ambisjon om en betydelig forsterkning av LNG som et drivstoff innenfor veitransport i Europa i fremtiden.