Meny
Vil redusere antall lastebiler gjennom mer effektiv godstransport

Publisert
18.April.2016

Vil redusere antall lastebiler gjennom mer effektiv godstransport

Kommunikasjonssjefen i Schenker mener antall lastebiler på veiene kan reduseres gjennom en mer effektiv godstransport.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? Enova presenterer ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Les et intervju med kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i DB Schenker.

I hvilken grad er Schenker opptatt av grønn transport?

Grønn logistikk er en av våre viktigste ambisjoner både i Norge og internasjonalt. Transportmarkedet i dag er beinhard konkurranse. Pris og kvalitet avgjør kundens endelige transportvalg, men de forventer samtidig at vi utfører transportoppdragene på en miljøbevisst måte. Grønn transport må være en fordel for kunden.

Hvilke grønne grep har Schenker tatt?

Vi bruker jernbane der det er mulig, og når det ikke er mulig bruker vi det beste som finnes av bilmateriell. Et konkret grep vi gjør er å benytte 25-meters modulvogntog når vi kan. To slike vogntog erstatter tre tradisjonelle vogntog, og færre enheter på veien er et godt miljøtiltak.

Hva kan dere gjøre fremover for at transportsektoren skal bli grønnere?

Mye handler om å redusere antall lastebiler på veiene. Vi etterstreber for eksempel å sende godsvolumer fra flere kunder i felles containere. Denne ordningen utgjør på en måte kollektiv-godstrafikk. Vi kan dessuten bidra til å effektivisere laste- og losseplassene. Når dette arbeidet tar kortere tid, reduseres behovet for antall lastebiler på veiene.

Etterspør kundene grønn transport?

Vi må dokumentere utslipp per sending så kunden har mulighet til å basere sitt valg på hvor miljøvennlig leverandøren er. Men når det kommer til stykket, er pris og kvalitet det viktigste for en kunde.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Det skal jo skje en voldsom fortetting av byene. Det vil kreve mer transport av både varer og personer. Persontransport og lastebiler vil sannsynligvis være elektrifisert eller hydrogenbasert. Likevel tror jeg transportvolumene av både personer og gods øker så voldsomt at det blir mer kø og kaos i byene.

Jernbanen bør ta mye av den økte godstrafikken, men det ser mørkt ut. Volumene har falt siden 2008 og kan falle ytterligere om ikke infrastrukturen blir bedre. Våre kunder krever en høyere leveringskvalitet enn det godstogene kan levere. Mellom landsdelene har jernbanen likevel et konkurransefortrinn om godstogene blir mer punktlige og pålitelige.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg bor sentralt i Oslo, og har lite behov for motorisert transport i det daglige. Men jeg har en Golf hybrid som kjører elektrisk på småkjøring. Ellers er jeg en ivrig syklist, og går heller til jobb enn å kjøre – praktisk å få gratis trim med på kjøpet!