Meny
Vil undersøke Postens leveringstider Nkom ønsker å undersøke nærmere om Posten NorgeAS overholder tidsfristene for levering av leveringspliktige brev og pakker i hele Norge. Foto: Anders Martinsen

Publisert
27.March.2023

Vil undersøke Postens leveringstider

Nkom ønsker å undersøke nærmere om Posten Norge AS overholder tidsfristene for levering av leveringspliktige brev og pakker i hele Norge.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvar for å føre tilsyn med at Posten Norge AS som leveringspliktig tilbyder overholder postregelverket, og ser det nå som nødvendig å be Posten om mer informasjon.

– Vi har forståelse for frustrasjonen postkunder i distriktene gir uttrykk for knyttet til sen postgang. Vi merker oss også mediesakene og kommunikasjonen i sosiale medier rundt dette, og vi ser derfor behov for å be Posten om ytterligere informasjon om målingene som er gjennomført. Spesielt viktig blir det å se på leveringstiden i Distrikts-Norge, sier seksjonssjef i Nkom Øyvind Halvorsen.

Kravene til leveringstider gjelder som et gjennomsnitt for hele landet. Rapportene fra 2022 viser at Posten Norge overholdt konsesjonskravene under hele året. Imidlertid skal Nkom vurdere om det bør stilles ytterligere krav til hvordan målingene skal utføres for å sikre at leveringstidene overholdes i alle deler av landet.

– Vi har ikke mottatt mange klager på leveringstider, men det er viktig at folk i Norge har tillit til at posten blir levert raskt og effektivt i hele Norge, understreker Halvorsen.

I henhold til konsesjonsvilkårene skal Posten Norge levere 85 prosent av pakker opptil 20 kg, innen 4 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme innen 6 dager. 85 prosent av innenlandsk brevpost inntil 2 kg skal være fremme innen 3 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme etter 5 dager.