Meny
– Virker som om oppjusteringen av bøtesatsene kun er for å fylle opp statskassen Blir du tatt for å se på mobilen mens du kjører, må du ut med nesten 10.000 kroner. NLF mener en ytterligere økning ikke nødvendigvis er det som skal til for å øke trafikksikkerheten. Forbundet har trafikksikkerhet som en svært sentral strategisk målsetting og arbeider aktivt ute blant medlemsbedriftene og samarbeidspartnere for å bygge god trafikksikkerhetskultur. Foto: NLF

Publisert
13.February.2023

– Virker som om oppjusteringen av bøtesatsene kun er for å fylle opp statskassen

Fra 1. februar steg bøtesatsene med 30 prosent. NLF-direktør, Geir A. Mo, mener det er kritikkverdig at avgjørelsen fremstår som om den både mangler faglig trafikksikkerhetsmessig dokumenterte begrunnelser og manglende evaluering av de siste oppjusteringene.

Økningen i bøtesatsene kommer i tillegg kun ett år etter siste oppjustering. Mange med Norges Lastebileier-Forbund (NLF), mener at dagens satser allerede er svært høye, og at det åøke demytterligere vil ha liten effekt.  

– Hva er vitsen med høringer når de ikke lytter 

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, stiller nå spørsmål ved hvorfor departementet sender ut forslag på høring, når de uansett ikke har tenkt å lytte til hva høringsinstansene har å si.

I tillegg til NLF, er det mange store og viktige aktører som har uttalt seg i denne saken, som ble sendt ut på høring i november 2022. Verken Utrykningspolitiet, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Advokatforeningen, Trygg Trafikk eller Norsk MotorCykkel Union støtter forslaget om økte satser.  

– Argumentet for å sett opp satsene ble også denne gangenbegrunnet med et ønske om generelt å holde bøtene på høyt nivå, for å opprettholde dens preventive effekt. Høringsnotatetvar forenklet og overfladisk, i tillegg til at det manglet analyse av effektene av de hittil iverksatte oppjusteringene. Dette finner vi svært underlig og kritikkverdig, mener Mo.

Allerede høye bøter 

I tillegg påpeker han at NLFs medlemsbedrifter allerede opplever at dagens bøtesatser er svært strenge. 

– Dette av den enkel grunn at bøtenivået for mange forseelser anses allerede som svært høyt. Vi er derfor ikke sikre på hvilken effekt økte bøtesatser vil ha for trafikksikkerheten, samtidig som de vil stå i fare for å bli så høye at de mister sin legitimitet blant trafikantene, sier Mo.

Kan gå utover rekrutteringen

NLF-direktøren understreker også at et viktig perspektiv å ha med seg inn i denne diskusjonen er at terskelen for beslag/tap av førerkort er betydelig lavere i Norge enn i Sverige og Danmark.  

– Særlig for yrkessjåfører, oppleves dette som en del av et allerede svært strengt regime. Våre medlemsbedrifter er svært bekymret for at det høye bøtenivået vil medføre at rekrutteringen til bransjen blir ytterligere vanskelig, i en tid hvor det er stort behov for lastebilsjåfører. I tillegg oppleves prikkbelastningen som ilegges for enkelte av de samme forseelsene som medfører bøter, som en ekstra belastning, og i mange tilfeller som en dobbelt straff. Særlig gjelder dette når yrkessjåføren mister førerretten og inntekt, og samtidig risiko for å miste jobben, sier Mo.

Manglende kunnskap 

NLF-direktøren mener også at det i en vurdering av størrelsen på bøtesatsene, ville vært relevant å sammenligne seg med andre land. Tabellen nederst i saken viser bøtenivåene i Norge, Danmark og Sverige for sammenlignbare brudd på trafikkregler, med bøtesatsene som nå er innført i Norge. 

Reglene for prikkbelastning i Danmark er også ulike fra de norske reglene. Blant annet gir den danske ordningen ikke automatisk tap av førerrett når prikkegrensen er nådd, men må bestå en kontrollerende kjøreprøve for å beholde førerretten. 

– Vi mener at en tilsvarende oversikt over bøtesatsene i andre land, for sammenlignbare overtredelser, burde vært en del av kunnskapsgrunnlaget før en avgjørelse ble tatt.De økte satsene fremstår som en forhastet beslutning som kokerned til at det eneste motiver for å sette opp bøtesatsene i denne runden, er å fylle opp statskassen, avslutter Mo.

Forseelse Norge NOK Danmark DKK/NOK* Sverige SEK/NOK**
+5 km/t i 50-sone 1100 1800/2430 2000/1900 DK 51-59 km/t
+10 km/t i 50-sone 3000 1800/2430 2000/1900 DK 51-59 km/t
+15 km/t i 50-son 5400 1800/2430 2400/2280 DK 60-64 km/t
+20 km/t i 50-son 7800 2400/3240 2800/2660 DK 65-69 km/t
+25 km/t i 50-son 12100 3000/4050 3200/3040 DK 70-74 km/t
+5 km/t i 80-sone 1100 1800/2430 1500/1425 DK 81-95 km/t
+10 km/t i 80-sone 3000 1800/2430 1500/1425 DK 81-95 km/
+15 km/t i 80-sone 4800 1800/2430 2000/1900 DK 81-95 km/t
+20 km/t i 80-sone 6700 1800/2430 2400/2280 DK 96-103 km/t
+35 km/t i 80-sone*** 14500 3000/4050 3600/3420 DK 112-119 km/t
Kjøring mot påbudt kjøreretning §1 pkt 3 7800 2000/2700 1000/950 DK Kørsel mot kørselsretning S Kört motordrivet fordon i fel typ av körfält
Forbikjøring forbudt §1 pkt 5 9700 2000/2700 3000/2850 DK Overskredet spærrelinje ved overhaling S Omkörning vid omkörningsförbud
Kjøring mot rødt lys §1 pkt 2a 9700 2000/2700 3000/2850
Ikke overholdt vikeplikt §1 pkt 6 9700 2000/2700 2000/1900
Benyttet håndholdt mobiltelefon §1 pkt 12 9700 1500/2025 1500/1425
*) 1 DKK = 1,35 NOK. **) 1 SEK = 0,95 NOK. ***) Lastebiler kan i de aller fleste tilfeller ikke kjøre så fort.

NLF har bedt om at departementets sluttvurderinger gjøres tilgjengelig snarest, men har ikke mottatt noe svar før artikkelen ble publisert.