Meny
Volvo starter salg av elektriske lastebiler for urban transport Foto: Volvo Trucks

Publisert
03.December.2019

Volvo starter salg av elektriske lastebiler for urban transport

Volvo begynner nå å selge Volvo FL Electric og Volvo FE Electric i Norge og i andre utvalgte markeder i Europa. Elektriske lastebiler dekker det økende behovet for bærekraftige transportløsninger, spesielt i bymiljøer.

Fraværet av eksosutslipp og senket støynivå fra elektriske lastebiler skaper stort potensial i bymiljøer. For det første gjør det lave støynivået det mulig å levere varer og samle søppel på tidlige morgener, sene kvelder eller til og med om natten, noe som bidrar til å forbedre transportlogistikken og redusere trafikkstopp i rushtiden. For det andre skaper elektriske lastebiler, gjennom bedre luftkvalitet og redusert støy, nye muligheter for byplanlegging og trafikkstrømmer. For eksempel kan en elektrisk lastebil brukes i innendørs lasteområder og i miljøsoner.

– Global urbanisering krever bylogistikk og transport med null utslipp og redusert støy, og dette haster. Med Volvo FL Electric og Volvo FE Electric kan vi oppfylle både de strenge miljøkravene og de høye forretningskravene fra kundene våre, sier Jonas Odermalm, strategisjef for elektromobilitet hos Volvo Trucks.

En utfordring er å maksimere nyttelasten mens du optimerer kjørelengden.

– Volvo Trucks sine løsninger vil være basert på individuelle forretningsbehov som tar hensyn til en rekke faktorer, for eksempel kjøresykluser, lastekapasitet og ruteanalyser, for å bruke batterienes ytelse på en mest mulig effektiv måte, fortsetter Jonas Odermalm.

Volvo FL Electric og Volvo FE Electric er utviklet i nært samarbeid med utvalgte kunder som opererer i Gøteborg. Tilbakemeldingene deres har vært veldig positive, og sjåførene som har kjørt lastebilene er spesielt imponert over drivlinjens ytelse, den sømløse akselerasjonen og hvor stille lastebilene er.

– Selv om tilbakemeldingene fra kundene har vært positive, forklarer Jonas Odermalm, er det tydelig at ladeinfrastrukturen fortsatt er under utvikling i de fleste byer. Vi jobber side om side med både offentlige og private partnere for å bli enige om en langsiktig strategi for hvordan ladeinfrastrukturen skal utvides. For det er åpenbart at utbyggingstakten for ladeinfrastruktur må økes.

For å kunne håndtere klimaendringer vil det være behov for tilgang til flere forskjellige drivlinjeteknologier.

– Elektriske kjøretøy som er ladet med fornybar strøm er virkelig et stort skritt mot en mer bærekraftig bydistribusjon. Det vil imidlertid ikke være en eneste energikilde som kan svare på klimautfordringen og andre miljøspørsmål. Ulike typer transport krever forskjellige typer drivlinjeløsninger, avslutter Jonas Odermalm.

Fakta om Volvo FL Electric og Volvo FE Electric:
  • Volvo FL Electric og Volvo FE Electric er utviklet for distribusjon, avfallshåndtering og andre 0 bytransportbehov.
  • Salget starter nå i Sverige, Norge, Tyskland, Sveits, Frankrike og Nederland.
  • Serieproduksjon er planlagt til mars 2020. Initialt er volumet begrenset, men vil øke gradvis.
  • Volvo FL Electric har en total vektkapasitet på 16 tonn.
  • Volvo FE Electric har en total vektkapasitet på 27 tonn.