Meny
Vrakpant og tilskudd for flere typer kjøretøy

Publisert
21.April.2017

Vrakpant og tilskudd for flere typer kjøretøy

Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner, og tilskudd til eiere som vraker varebilen og samtidig kjøper en nullutslippsvarebil. Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette kan gjennomføres.

Stortinget vedtok i høst en vrakpantordning for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Det skal gis et tilskudd på 8250 kroner for lastebiler, campingbiler og bobiler, og 1000 kroner for mopeder og motorsykler.

Andel til eier

Miljødirektoratet foreslår å utvide den etablerte vrakpantordningen, men at deler av pengene for de nye kjøretøyene går direkte til behandlingsanleggene.

Dette skyldes at importørene ikke har ansvar for å dekke kostnadene, slik de har for kjøretøy som omfattes av dagens vrakpantordning. I tillegg er det liten verdi i avfallet fra en del av de nye kjøretøyene. Dermed blir behandlingen mer kostbar.

– Vi foreslår derfor at en vesentlig del av tilskuddet går til biloppsamlingsplassene for å dekke deres kostnader. Da sikrer vi at det blir gratis for eiere å levere kjøretøyet til godkjent avfallsbehandling. Samtidig bør det settes av en minimumsandel som utbetales til eier for gjøre vrakingen attraktiv for folk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mer attraktivt å kjøpe miljøvennlige varebiler

Stortinget har også vedtatt at eiere som vraker varebiler med forbrenningsmotor og dokumenterer kjøp av nullutslippsvarebil, skal få 13 000 kroner i tilskudd i tillegg til ordinær vrakpant. Tilskuddet vil bli utbetalt fra Miljødirektoratet.

– Det krever at vi får etablert et system for å administrere ordningen. Vi planlegger med at det skal være oppe og gå så tidlig som mulig, fortsetter miljødirektør Hambro.

Veien videre

– Om Klima- og miljødepartementet er enig i våre tilrådninger, vil vi etablere tilskuddsordningene så raskt som mulig. Vi vil komme tilbake med informasjon om ordningene når de er klare til å tas i bruk.