Meny
Yrkessjåførleder med klar oppfordring til politikerne etter valget Jim Klungnes. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Publisert
19.September.2023

Yrkessjåførleder med klar oppfordring til politikerne etter valget

– Velgerne har sagt sitt. Nå forventer jeg at de som skal lede kommunene og fylkene de neste årene begynner å prioritere samferdsel på en helt annen måte. Vi trenger en storsatsing på vei og kollektiv i hele landet, sier Jim Klungnes, leder i Yrkestrafikkforbundet.

I en undersøkelse foretatt av Norgesbarometeret på vegne av YTF før valget svarte kun 7 % av lokalpolitikerne at de var fornøyde med eget fylkes prioritering av vedlikehold av veinettet og 14 % at de var fornøyde prioriteringen av kollektivtrafikken.

– Nå er det ny periode og nye muligheter. Jeg håper vi ser andre tall om fire år, sier Klungnes

Trenger forpliktende planer for fylkesveiene

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har fylkene selv beregnet til over 100 milliarder kroner. Klungnes mener det viktigste grepet fylkene må gjøre er å lage en forpliktende plan for å redusere dette etterslepet.

– Disse planene må være konkrete og prioritere de mest brukte og mest ulykkesbelastede strekningene først. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei er nesten 90 prosent høyere enn på riksvei. Der kan våre dyktige tillitsvalgte rundt omkring i landet bidra. Ingen kjenner veiene bedre enn yrkessjåførene. Det er ekspertisen, sier han.

Advarer mot kutt i kollektivtilbudet

Klungnes er bekymret for at fylkene reduserer satsingen på kollektivtransport.

– Hovedproblemet at kollektivtrafikken er underfinansiert etter at passasjerene ble frarådet å reise kollektivt under pandemien. Mange av passasjerene fant andre løsninger og har ikke kommet tilbake ennå, særlig i distriktene. Derfor vil mange fylker kutte i tilbudet eller øke takstene. Men da vil kollektivtrafikken miste enda flere passasjerer og passasjerinntekter og vi kommer inn i en ond spiral, sier han.

Han advarer mot at dette vil bli enda dyrere for fylkene på sikt.

– Hvis kollektivtilbudet blir dårligere vil flere velge bil, og kostnadene til veiutbygging og veivedlikehold vil øke. Å opprettholde bussdriften vil helt klart være lønnsomt på sikt.

Han er trygg på at passasjerene vil vende tilbake.

– Passasjerene vender gradvis tilbake, og vi nærmer oss tallene fra før pandemien. Derfor er det viktig at fylkespolitikerne å ha litt is i magen, sier Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.