Meny
Yyrkessjåfører får dispensasjon fra kjøre- og hviletid under Trident Juncture

Publisert
01.October.2018

Yyrkessjåfører får dispensasjon fra kjøre- og hviletid under Trident Juncture

Alle aktører som driver transport i områder berørt av Trident Juncture og som blir påvirket av øvelsen får nå dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Ordningen kommer på plass etter søknad fra NLF.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) varslet allerede før sommeren et behov for fritak fra kjøre- og hviletidsreglene i sammenheng med NATO-øvelsen Trident Juncture. Det ble derfor utformet en søknad parallelt med NHO Transport og Logistikk. Begrunnelsen var at NATOs militærøvelse Trident Juncture utgjorde ekstraordinære omstendigheter som medførte behov for unntak fra visse bestemmelser.

Varer til og med 7. desember

Det er spesielt NLF-regionene 1 og 2 som vil bli råket av øvelsen, og regionsjefene J. Kristian Bjerke og Guttorm Tysnes har derfor arbeidet hardt med å sikre dispensasjonen. Det ble imidlertid raskt klart at EFTAs overvåkingsorgan ESA måtte på banen her:

Øvelsen, og derfor også søknaden, omhandler et lengre tidsrom enn det Vegdirektoratet har myndighet til å innvilge dispensasjon fra. Derfor ble det sendt en anmodning til ESA om autorisasjon til å innvilge søknadene, som etter hvert ga grønt lys.

– Dette illustrerer hvordan NLF arbeider: Et lag av dyktige ansatte som kontinuerlig kjemper for å få gjennomslag på vegne av våre medlemsbedrifter, basert på kunnskap, kompetanse og dialog, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder i følgende periode: 26. september til og med 7. desember 2018

2. Dispensasjonen gjelder for alle sjåfører som driver transport i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre- og Romsdal og Trøndelag og som er berørt av øvelsen

3. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6:

a) Daglig kjøretid kan være på maksimalt 10 timer, og utvides til 11 timer to ganger i uken
b) Ukentlig kjøretid kan være på maksimalt 60 timer og skal ikke medføre overtredelse av samlet ukentlig arbeidstid etter forskrift 10. juni 2005 nr. 543 § 13
c) Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker kan være på maksimalt 100 timer

4. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 4 bokstav g) og artikkel 8 nr. 4:

a) En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler på minst 8 timer mellom to ukehviler
b) Reduserte døgnhviler som nevnt i punkt 4 a) må kompenseres i henhold til kompensasjonsreglene i forordning (EF) 561/2006 artikkel 8 nr. 6.

Les hele vedtaket her.