Meny

EL-VEG

Vil el-veg fungere for tungtransport på norske veger?

Det haster med å finne gode løsninger for å redusere klimagassutslippene fra tungtransporten. Er elektrisk veg løsningen? Nasjonal Transportplan 2018-2029 sier at godstransport på veg vil dobles i tiden fram til 2050. Det aktualiserer spørsmålet; hvordan kan vi redusere klimagassutslippene fra den tunge godstransporten? Vi har kommet langt med elektrifisering av personbilparken i Norge. Med…

Read More