Meny

Posts by tl24

Korona beskyttet nordmenn fra bilinnbrudd i 2020

Tall fra Finans Norge viser at antall bilinnbrudd har sunket med 10% i år. Tall fra Finans Norge viser at forsikringsselskaper har fått inn 3865 meldinger om bilinnbrudd så langt i år, mot 4296 i fjor. Dette utgjør en betydelig nedgang på 10 % i antall bilinnbrudd. Det virker som om korona har rammet de…

Read More

Hva skjer om vi stopper alle tungbiler på grenseovergangene?

Denne uka ble dette forsøkt på Ørje grenseovergang. Køene ble lange både på E18 og på kontrollstasjonen. Kontrollen gikk over to dager. Hensynet til kapasitet og fremkommelighet, gjorde at noe av trafikken måtte slippes forbi kontrollstasjonen. – Det ble lang kø både på E18 og inne på vår kontrollplass. I perioder måtte vi derfor slippe…

Read More

Arealplanlegging er nøkkelen for å løse klima- og transportutfordringene

I år er det kommunevalg. Senest ett år etter valget må alle kommuner ha vedtatt en planstrategi for samfunnsutvikling, inkludert arealbruk og miljøutfordringer. Denne oppgaven bør kommunene legge mer trøkk i enn noen gang tidligere. Det skriver miljødirektør Ellen Hambro og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken. Vi blir stadig flere mennesker, og alle…

Read More

Havnedesign med store framtidsmuligheter

En ny storhavn i Kirkenes kan gi rom for både vertfsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane, i tillegg til offentlig havn. Multiconsult har utarbeidet nytt forslag til havn. – Konseptet gir et godt grunnlag for å jobbe videre med reguleringsplanen, og for å vise mulighetene i området, sier prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen…

Read More

Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

Den 18. februar besluttet EU å innføre et regelverk for utslipp av CO2 fra tunge lastebiler. For å drive utviklingen har Volvo Trucks lenge satset på å utvikle nye og mer klimavennlige transportløsninger. Samtidig er det behov for flere tiltak som kan stimulere etterspørselen etter kjøretøy med lave utslipp av CO2. – Å redusere klimapåvirkningene…

Read More

Kontroll av alle vogntog på grensa ga nyttige erfaringar

– I lys av dei alvorlege ulukkene med tungbil denne vinteren, vil eg ikkje la nokon aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønska at vi skal kontrollere alle vogntog som kryssar grensa inn til Noreg. Det ville eg gje eit forsøk. Tysdag kveld kontrollerte vi alle vogntoga som kom over grensa ved Ørje i Østfold.…

Read More

Hva hindrer oss i å få til mer miljøvennlig bytransport

Til tross for bred enighet om miljøvennlig transport i byene, butter det ofte når vi skal gjennomføre tiltak. – Hvorfor gjennomfører vi ikke tiltak vi vet virker? Hvor butter det? Nå har vi fått Nordlandsforskning til å se nærmere på hva det er som hindrer oss i å gjennomføre de rette tiltakene, forteller seniorrådgiver Guro…

Read More