Meny

FLY

Kjøper Norges første elektriske fly

Med elektriske fly åpner det seg helt nye muligheter i luftfarten, og flere internasjonale produsenter jobber intenst med å utvikle elfly. Det er grunn til å tro at de første kommersielle rutene med elfly etableres før 2030, og da helst med Norge som arena. – Med elfly endres luftfartsbransjens miljøkonsekvenser betydelig. Det vil også kunne…

Read More