Meny

GRØNN ASFALT

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Statens vegvesen, sammen med entreprenører og andre byggherrer, gjenbruker i dag all asfalt som freses opp fra norske veier. Gammel asfalt er en ressurs som kan og bør brukes som råvare i ny asfalt. Det aller meste brukes inn i nye veiprosjekter. Det betyr at så mye som en million tonn gammel asfalt brukes på…

Read More