Meny

JØRN WAD

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

– Dette fagfeltet har det vært jobbet med lenge, men i de siste tre årene har fokuset økt voldsomt og da særlig innenfor samvirkende systemer. Samvirkende system omhandler at kjøretøy kan kommunisere med andre kjøretøy, med installasjoner langs vegen og med trafikkstyringssentraler for å nevne noe. Avdelingsdirektør Anders Godal Holt i Transportteknologi seksjonen i Statens Vegvesen…

Read More