Meny

Kjøretøy

Høring: Nye krav til utslippskutt for lastebiler

– Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Iveco og Plus lanserer testprogram for høyautomatiserte lastebiler

IVECO og Plus har nylig startet en offentlig veitesting av deres fellesutviklede neste generasjons høyautomatiserte lastebiler i Tyskland. Som en del av testingen av offentlige veier vil selskapene samle veidata for å validere deres autonome lastebilers operasjoner og begynne å designe den potensielle fabrikkproduksjonen.

Read More

Selvkjøring svarer på bærekraftsutfordringer

For noen dager siden slapp Ruter nyheten om at vi de neste fire-fem årene skal bruke 100-150 millioner kroner på utprøvning av selvkjørende kjøretøy. Dette er betydelige pengesummer. Men så er det også en investering i noe veldig viktig: Bedre og mer bærekraftig mobilitet for befolkningen i vår region.

Read More