Meny

NULLUTSLIPP

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Enova tilbyr støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy. Nå kan de også tilby støtte til de som skal kjøpe inn tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Hva…

Read More

DB Schenker introduserer null-utslipp i Bergen

Fremtidens varelevering i byområder i regi av DB Schenker vil skje med null-utslipp kjøretøyer. I den anledning invitereres det til åpning av DB Schenker varesykkeltjeneste i Bergen. Åpningen vil skje i samarbeid med Statens vegvesen, kommunen – og transportselskapet som har inngått avtale med oss om drift av varesykkel. Det blir en kort introduksjon og…

Read More

Oslo Havn KF: Stena Line vil bruke nytt landstrømanlegg

Nå skal ferjen Stena Saga gå på landstrøm, hvis Oslo Havn KF og Stena Line får det som de vil. Rederiet søker Enova om støtte til ombygging av ferjen. – Dette er et viktig steg mot en nullutslippshavn. Jeg vil rose Oslo Havn KF og Stena Line for aktivt å bidra til bedre miljø og…

Read More

Nyskapende løsning for nullutslipp fra skip

Ved å sette sammen eksisterende teknologi på en ny måte kan vi få ferger som tar kvantesprang for miljøet. Det er tanken bak et nytt FoU-prosjekt som de fire store maritime aktørene Rolls-Royce, Color Line, Norled og Kystverket står bak. Prosjektet har nå fått 5,9 millioner kroner i støtte fra ENERGIX-programmet til Forskningsrådet. Prosjektet «Zero…

Read More

Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett

Marius Holm i Miljøstiften ZERO sier statsbudsjettet 2018 er et budsjett uten ambisjoner, og uten nye satsinger på klima. – Istedenfor ambisjoner om null utslipp, har Regjeringen ambisjoner om null fremgang, sier Marius Holm. – Denne budsjett-enigheten viser det vi fryktet da budsjettforslaget ble lagt fram, dette var ren taktikk fra regjeringens side. Forhandlingene i…

Read More