Meny

SJØFRAKT

Meir fleksible rabattordningar i ferjesektoren

– Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. Ved overgangen til AutoPASS-ferjekort frå januar i år opplevde mange at dei har mista gode rabattordningar. Det har aldri vore meininga. Derfor bed eg no Statens vegvesen om å betre fleksibiliteten og dermed gi like gode rabattordningar med AutoPASS-ferjekort som tidlegare praksis med verdikort, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Read More

Rekordmange anløp av norske skip

I 2017 stod norske skip for nær 125 000 anløp i norske og utenlandske havner, som utgjør en økning på 17 prosent fra 2016. Dette er det største anløpstallet som er registrert siden statistikken startet i 2004. Målt i anløpt bruttotonnasje økte volumet på norske skips anløp til 2,2 milliarder bruttotonn, viser statistikken Skipsanløp i…

Read More

Godt transporttilbud langs norskekysten

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Nå fornyer vi kontraktene for kystruten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, og…

Read More

Mer gods ble fraktet sjøvegen

Det ble transportert 47,5 millioner tonn gods sjøvegen i 4. kvartal 2017. Dette er 6,7 prosent mer enn i samme kvartal 2016. I perioden 4. kvartal 2016-4. kvartal 2017 økte transporten av våt bulk med 8,1 prosent til 23,6 millioner tonn, ifølge statistikken godstransport på kysten. Av lastetypen tørr bulk ble det fraktet 4,9 prosent…

Read More

Nå kan det søkes om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø

Ordningen skal først og fremst bidra til at det etableres nye godsruter som flytter godstransport fra vei til sjø. Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø er et virkemiddel som støtter opp under regjeringens politiske målsetting om sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport. – Fordelen med sjøtransport, sammenlignet med de andre transportformene, er at samfunnet får…

Read More

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Marin Teknikk på Hareid på Sunnmøre skal designe verdens første helelektriske containerskip for kommersiell drift. I 2020 skal Yara Birkeland seile fra Porsgrunn til Brevik og Larvik helt autonomt. Containerskipet – et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen – får en egen containerbasert bro for mannskapet som skal styre det i den første fasen. Brocontaineren…

Read More