Meny

Posts Tagged ‘big data’

Mer effektiv samferdsel og logistikk med riktig bruk av big data

Få områder engasjerer like mye som samferdsel. Infrastruktur i alle land settes på mange prøver i takt med stadig flere som benytter veier, baner og andre typer rutenett. Blant de største utfordringene ligger i planlegging og det å forutsi behov i fremtiden. SAP har flere løsninger som gjør det mulig å beregne kommende transportvolum, minske belastninger gjennom innsikt og smart logistikk, og hvordan redusere belastninger på særlig utsatte områder.

Read More