Meny

Posts Tagged ‘kontroll’

Landsdekkende kontroll i bruk av belte i buss uke 36

Skadepotensialet er stort ved usikrede busspassasjerer. Det er generelt lite bevissthet rundt beltebruk i buss, og beltebruken i buss er fortsatt altfor lav. Neste uke gjennomfører Statens vegvesen beltekontroller over hele landet for å rette søkelyset mot viktigheten av bruk av belte også i buss.

Read More

Fra 1. juli kan Tolletaten ta alkotest av motorvognførere i tollkontroll

– Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, og det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Regjeringen ønsker derfor å styrke kontrollen med ruskjøring. Fra 1. juli vil også Tolletaten få mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More